Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Organist ved Korup Kirke

 

Da vores dygtige organist har fået fuldstilling i sit hjemsogn, er stillingen som organist ved Korup Kirke, Korup Sogn ledig pr. 1. november 2019 eller snarest derefter. Stillingen er på 25 timer pr. uge.

Organisten skal varetage følgende opgaver:

 Medvirken ved gudstjenester og kirkelige handlinger

 Planlægning og budgettering af samt deltagelse i koncertaktiviteter og musikgudstjenester

 Øvrige aktiviteter, herunder musikalsk deltagelse i konfirmand- og minikonfirmandarbejde, babysalmesang, ældrearbejde etc.

 Tilsyn med kirkens instrumenter

 Pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i Hjallese Provsti i overensstemmelse med provstiets samarbejdsaftale.

 Ledelse af børnekor efter aftale med menighedsråd. Hvis der ikke kan indgåes aftale reduceres stillingen til 22 timer pr. uge

Din profil

Vi søger en engageret organist/kirkemusiker, evt. pianist med en kirkemusikalsk baggrund eller anden tilsvarende musikalsk uddannelse/baggrund på højt niveau. Gerne en organist, der også interesserer sig for rytmisk musik Vi forventer, at du både kan arbejde selvstændigt og i nært samarbejde med kirkens øvrige personale.

Vi tilbyder

Kirken har et levende menighedsliv med aktiviteter for alle aldersgrupper. Menighedsrådet ønsker til stadighed at udvikle udbuddet af aktiviteter, også på det musikalske område

Korup Sogn har 4.652 indbyggere, heraf 4.052 folkekirkemedlemmer. Sognet er kendetegnet ved en høj dåbs- og konfirmationsprocent, en trofast menighed og flittig brug af kirken, specielt til højtiderne.

Vores nuværende orgel er faktisk et nyt orgel, men orgelpiber til 8 registre fra det gamle orgel blev genanvendt. Orgelbyggeriet Gunnar Fabricius Husted blev valgt til at gennemføre projektet. Orgelet i Korup kirke har 15 stemmer + tremulant fordelt på 2 manualer og pedal.

Ansættelse sker ved Korup Sogns Menighedsråd beliggende Korupvej 41, 5210 Odense NV.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til formand Dag Waade på telefon 28 60 88 62 eller sognepræst Susanne Haastrup Holst på telefon 40 75 19 79.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til 7785@sogn.dk. Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest søndag den 20. oktober 2019. Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted i uge 44, 28 – 01.november 2019 Der er tre måneders prøvetid og der vil blive indhentet referencer samt børneattest i forbindelse med ansættelsen.

Se mer om stillingen på www.korupkirke.dk