Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Graver ved Hjerm kirker

Graver søges til kirkerne i Hjerm
Stillingen som graver ved Hjerm kirker er ledig til besættelse pr. 01.12.2021 eller snarest derefter. Stillingen er på 37 timer. Menighedsrådet kan tilbyde et ansvarsfuldt og afvekslende arbejde, som både består af kirkegårdsdrift og kirketjeneste.
I Hjerm har vi to kirker, Hjerm østre Kirke og Hjerm vestre Kirke, med hver sin kirkegård. Hjerm er en aktiv landsby, hvilket også vores kirke afspejler. Vi har en bred vifte af forskellige gudstjenestetilbud, der inkluderer højmesser, børnevenlige gudstjenester, som fx pizzagudstjeneste, dåbstræf, samt gudstjeneste i Hjerm bypark eller hallen mm. I Hjerm har vi desuden en aktiv FDF-kreds, som vi arbejder tæt sammen med i forbindelse med bl.a. BUSK, palmesøndag og konfirmandlejr. DFS (Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler) har både en børne og juniorklub. Indre Mission i Hjerm støtter ligeledes godt op om kirken.
Vi har i 2021 lagt vores to kirkegårde sammen under en fælles drift. Du vil skulle indgå i og lede et team bestående af dig og to medhjælpere. Da sammenlægningen stadig er forholdsvis ny, er der gode muligheder for at præge arbejdsplads og arbejdsgange. Udover de to gravermedhjælpere, vil du også indgå i et tæt samarbejde med kirkens øvrige ansatte, hvilket tæller fem andre, plus vores børnekor.
Dine opgaver vil bl.a. bestå af at:
 • Lede og fordele opgaverne i teamet
 • Varetage og være ansvarlig for de 2 kirkegårdes pleje og vedligeholdelse
 • Være ansvarlig for kirkegårdens maskinpark
 • Være ansvarlig for rengøring af kirker og øvrige bygninger
 • Varetage kirketjenester ved gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Være ansvarlig for pasning af udearealer ved præsteboligen
 • Varetage administrative opgaver, som oprettelse af gravstedsbreve, udskrivning af regninger og føring af kirkegårdskort.

Vi forventer, at du:
 • Har en relevant uddannelse, gerne uddannet graver
 • Har et godt overblik og selvstændigt kan overskue og tilrettelægge arbejdet
 • Kan planlægge og arbejde efter en årsplan
 • Er fortrolig med brug af IT, gerne med kendskab til ‘Gias’ og ‘Brandsoft’
 • Indgår i et samarbejde med menighedsrådet og de øvrige medarbejdere ved kirkerne
 • Bidrager til et positivt arbejdsmiljø
 • Både kan arbejde selvstændigt og indgå i team med andre.
 • Har ordenssans og sætter en ære i at aflevere et godt stykke arbejde.
 • Har en god forståelse for mennesker og er serviceminded over for de besøgende og sørgende som kommer på kirkegården og i kirken
 • Har egen bil til rådighed.
Vi tilbyder:
 • Et selvstændigt job med høj grad af frihed under ansvar
 • Et godt arbejdsfællesskab og samarbejde med menighedsråd og øvrige ansatte
 • Et spændende job med afvekslende arbejdsopgaver
 • De kurser der er nødvendige for at du kan varetage opgaven bedst muligt.
Arbejdstid:
Der arbejdes ud fra en årsnorm, det vil sige at der i perioder kan forekomme merarbejde, som skal afspadseres på andre tidspunkter. Der skal forventes tjeneste på lørdage, søndage og helligdage.
Nærmere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson i menighedsrådet Line Hoel mobil nr. 27 14 69 50 eller formand Birgitte Munk Jensen mobil nr. 42 97 68 37

Ansøgning med relevante bilag sendes via vores rekrutteringsprogram gennem følgende link:
https://provsti.career.emply.com

Ved modtagelse af din ansøgning bliver der sendt en mail til dig. Vær opmærksom på at denne kan blive fanget af dit spamfilter og ender som uønsket post.
Ansøgningsfrist mandag den 27. september kl. 12.00
Ansættelsessamtaler finder forventeligt sted i begyndelsen af uge 40

Ansættelsesvilkår
Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.
Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk
Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.