Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Organiststilling ved Skårup Kirke

En stilling som organist ved Skårup Kirke, Skårup Sogn i Svendborg Provsti er ledig pr. 1. marts 2023 eller snarest derefter.

Stillingen er på 18 timer pr. uge - med mulighed for udvidelse på sigt, alt efter nærmere aftale med menighedsrådet.

Organisten i Skårup Kirke varetager følgende:

  • Musikledsagelse ved højmesser og alle andre gudstjenester, bryllupper, bisættelser og begravelser i kirke og kapel samt tjenester på de to lokale plejehjem.
  • Arrangement af årets koncerter sammen med menighedsrådets aktivitetsudvalg
  • Planlægning af yderligere musikledsagelse ved udvalgte gudstjenester
  • Musikledsagelse ved andre af kirkens arrangementer såsom foredrag og andet
  • Planlægning og udførelse af fællessangsarrangementer

Om Skårup Sogn:

Skårup Sogn har 2770 indbyggere. Kirken har 7 ansatte: En sognepræst, en organist, en kirkesanger, to gravere, en sekretær/kordegn samt en rengøringsmedhjælp/kirketjener.     
Sognet spænder vidt med flere børneinstitutioner, en folkeskole, en friskole, en efterskole og to plejehjem, der alle i større eller mindre omfang gør brug af kirken.
Sognet er kendetegnet ved en god og stabil kirkegang, hvor musik og sang er i højsædet.
Der er et engageret menighedsråd samt gode kolleger, som vægter høj faglighed og en omgangstone præget af respekt og humor.

Orgelet:

Orgelet i Skårup Kirke er velholdt og nyrenoveret. Det blev bygget af P. Bruhn og Søn, Rødekro i 1977. Det har 10 stemmer, to manualer og pedal.

Vi ønsker en organist, som:

  • vil være med til at værne om gudstjenesternes højtidelighed og kvalitet
  • vil tage aktivt del i det vigtige og velfungerende samarbejde, der findes såvel blandt personalet som med menighedsrådet
  • gerne deltager i at udvikle tiltag, der gavner hele sognet
  • er indstillet på, at organiststillingens indhold er dynamisk og udvikles over tid
  • har interesse for kirkens liv og vækst

Nærmere oplysninger om stillingen:

Ansættelse sker ved Skårup Sogns Menighedsråd beliggende Skårup Kirkebakke 1, 5881 Skårup Fyn.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 290.698,37 kr. – 424.866,23 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 298.151,82 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 22.407,00 kr. (nutidskroner).
OK tillæg på 966,80 kr. (nutidskroner).
Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 324.435,1 kr. – 395.331,08 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 41.742,98 kr. – 64.832,43 kr. (nutidskroner). Indpla cering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 313.059,87 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 328.919,93 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 24.340,60 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Du kan rette henvendelse til kontaktperson Anne Grethe Jensen på telefonnummer 2382 8906 eller til formand Helle Bøving-Andersen på telefonnummer 2194 7922 for nærmere oplysninger om stillingen.

Ansøgning med relevante bilag sendes til Skårup Kirkes Menighedsråd på mail til 7679fortrolig@sogn.dk og skal være menighedsrådet i hænde senest fredag den 3. februar 2023 kl. 17.00.
Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted onsdag den 8. feb. efter kl. 15.

Der vil blive indhentet børneattest.