Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Organist/kirkemusiker

Til vore to landsbykirker i Græse og Sigerslevvester sogne i omegnen af Frederikssund søges en dygtig organist / kirkemusiker med tiltrædelse 1. december 2020 eller snarest derefter. Ansættelsen er på 11 timer.

 

Menighedsrådet søger en organist, der ser sin fremmeste rolle som kirkemusiker i kirkens gudstjenesteliv: Der søges en organist, der i særdeleshed forstår at understøtte menighedens salmesang ved de kirkelige tjenester samt ved de månedlige sognemøder for sognets ældre medlemmer. Vi afholder jævnligt Café-gudstjenester, hvor musikken spilles på kirkens flygel.

 

Vi er en kirke i udvikling. Der vil være mulighed for, at en ny organist kan tage nye initiativer efter aftale med menighedsrådet og med en tilsvarende opnormering af timetal.

 

Vi lægger vægt på et konstruktivt og imødekommende samarbejde både fagligt og praktisk.

 

Arbejdsopgaverne er:

  • Gudstjeneste hver søndag
  • Andre kirkelige handlinger fordelt over året, ca. 20 begravelser, 20 bryllupper, 10 konfirmationsgudstjenester og 10 lørdagsdåb

 

Vores ønsker til dig er:

  • at du vil spille såvel traditionel kirkemusik som rytmisk musik på orgel, keyboard og flygel
  • at du er parat til at gå nye veje med musik og sang, såvel i gudstjenester som i kirkelige handlinger
  • at du er interesseret i kirkens liv og vækst

 

Ansættelse sker ved Græse og Sigerslevvester Sognes Menighedsråd beliggende Græse Bygade 25, 3600 Frederikssund.

 

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper / kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

 

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

 

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandssstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

 

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 281.964,00 kr. – 412.101,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 281.784,56 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.733,75 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

 

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn / AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 314.687,00 kr. – 383.453,00 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.488,76 kr. – 62.884,45 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

 

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 303.654,00 årligt (nutidskroner), og basistrin 2 udgør kr. 319.037,00 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet.

Rådighedstillægget udgør årligt 23.609,25 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke / 30.780,28 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2 – 3 kirker / 36.627,44 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker.

 

Løn samt tillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Maja Kofoed, personaleansvarlig, tlf. 4731 6693, Grethe Madsen, menighedsrådsformand, tlf. 4731 6756 eller Signe Voldby, sognepræst, tlf. 4731 3046.

 

Ansøgning med relevante bilag sendes til:

Græse og Sigerslevvester Sogne, Menighedsrådsformand Grethe Bahne Madsen via mail på 7423@sogn.dk.

 

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest d. 10. november 2020 kl. 12.

 

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted d. 17. november 2020

 

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.