Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Organist/kirkemusiker ved Dyrup Kirke, Hjallese Provsti

Organist/kirkemusiker ved Dyrup Kirke, Hjallese Provsti

 

Stillingen som DOKS- eller PO-organist/kirkemusiker ved Dyrup Kirke er ledig til besættelse 1. oktober 2019.

Stillingen er på 32 timer (evt. 37 timer) ugentligt.

Der er 4.065 indbyggere i sognet, heraf 3.326 folkekirkemedlemmer. Dyrup Kirke er bygget i 1986, og orglet i kirken er bygget af orgelfirmaet P. Bruhn & Søn. Det er disponeret med tre værker: Hovedværk, svelleværk og pedalværk og har 20 stemmer samt tremolo i svelleværket. Der forsøges i øjeblikket at indsamle midler til anskaffelse af et flygel til kirkerummet.

Kirken har et højmessekor med 4 lønnede korister, et børnekor, der medvirker ved børnegudstjenester samt et folkekor, Dyrupkoret. Korene ledes af organisten. Der er babysalmesang, som varetages af organist og kirke- og kulturmedarbejder. Derudover arrangerer organisten ca. 4 koncerter om året samt et antal musikgudstjenester i samarbejde med præsterne.

Der er relativt få kirkelige handlinger i Dyrup Kirke, da kirken kun er 30 år gammel og ikke har egen kirkegård. Dyrup er et børnerigt sogn, og kirken har et tæt samarbejde med FDF og sognets skole og institutioner. Organisten medvirker ved børnegudstjenester, minikonfirmand og spiller til konfirmandandagter.

Der spilles til gudstjeneste på plejehjemmet en gang om måneden og til det månedlige ældremøde ”fredagsåbent” samt til 3 årlige sognearrangementer.

Vi forventer:

  • En dygtig organist, der kan begå sig både på kirkens orgel og på klaveret, og som er til både den klassiske og rytmiske kirkemusik.
  • En engageret korleder, der både vil lægge energi og sjæl i arbejdet med vores dygtige højmessekor og kirkens amatørkor.
  • En person, der vil være en del af dagligdagen i kirken og være med til at udvikle musiklivet i et levende forstadssogn.

Løn og ansættelsesvilkår: I henhold til overenskomst mellem Kirkeministeriet, Statstjenestemændenes Centralorganisation (CO) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister. Jf. i øvrigt vilkår for besættelse af organiststillinger. Se overenskomsten på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn-AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 306.625,01 kr. – 373.629,09 kr. årligt (nutidskroner).

Der er knyttet rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 39.451,47 kr. – 61.273,40 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Derudover kan der efter lokal forhandling ydes kvalifikations- og funktionstillæg.

Årslønnen for ansøgere med kirkemusiker med uddannelse i orgel- og korledelse (tidligere PO-organister) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør 295.874,22 kr., og basisløntrin 2 udgør 310.863,63 kr. årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 22.891,22 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke.

Løn og rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan findes på Dyrup Kirkes hjemmeside: www.dyrupkirke.dk

Ring og hør nærmere om stillingen eller aftal gerne et besøg i kirken.

Kontaktperson Joan Frandsen kan træffes på tlf. 5070 0294. Du er også velkommen til at kontakte sognepræst Lise Juhl Nielsen på tlf. 5151 0701.

Ansøgning med relevante bilag stiles til:

Dyrup Kirke, Att. Menighedsrådet, Tranehøjen 1, 5250 Odense SV

- og sendes på mail: 9142fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest 20. august 2019.

Ansættelsessamtaler og prøvespil forventes at finde sted i uge 35. Ved prøvespil vil musikfaglig konsulent deltage. Referencer samt børneattest vil blive indhentet.