Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Gartner/gartneriarbejder

Gartner/gartneriarbejder

En stilling som gartneriarbejder ved Mølholm Kirkegård, Mølholm Sogn er ledig til besættelse pr. 1. november 2020 eller snarest derefter.

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Vi forventer, at du:

 • Har erfaring fra det grønne område
 • Har kendskab til maskiner og gerne også til vedligehold og småreparationer.
 • Har en fleksibel tilgang til arbejdet og arbejdstider
 • Har motorsavscertifikat – eller er villig til at tage det.

Vi kan tilbyde:

 • Gode og fleksible arbejdsforhold
 • Gode kollegaer
 • Aktivt sogn og stor aktivitet på kirkegården
 • Faglige udfordringer
 • Anlægsarbejder

Opgaverne i stillingen er:

 • Forefaldende arbejde på kirkegården – vedligeholdelse af gravsteder mv.
 • Afløsning af kirkegårdslederen
 • Reparation og vedligehold af maskiner og redskaber.

Ansættelse sker ved Mølholm Kirkegård beliggende Niels Skousvej 13A, 7100 Vejle

Ansættelse og aflønning sker efter Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer (OAO-S) samt Organisationsaftalen for landbrugsmedhjælpere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere indgået mellem Finansministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Lønnen udgør årligt for gartnere 292.520,00 kr. (trin 1) og 301.278,00 kr. (trin 2) (nutidskroner) gartneriarbejdere 254.779,00 kr. (trin 1) og 261.893,00 kr. (trin 2) (nutidskroner). Der sker aflønning på timeløn, og efter 5 måneders uafbrudt ansættelse ved samme ansættelsesmyndighed er der overgang til månedslønsansættelse. Menighedsrådet vil foretage anciennitetsmæssig indplacering.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kirkegårdsleder Anders Hansen på telefonnummer 29 29 21 63/mail ahan@km.dk .

Ansøgningen med relevante bilag sendes til kirkegårdsleder Anders Hansen på mail: ahan@km.dk eller Niels Skousvej 13A, 7100 Vejle.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 21. oktober 2020 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted starten af uge 44.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.