Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Gravermedhjælper ved Skårup Kirke

En stilling som gravermedhjælper ved Skårup Kirkegård i Skårup sogn er ledig pr. 1. august 2020 eller snarest derefter. Stillingen er på 20 timer pr. uge. Aflønningen sker på timebasis. Stillingen er tidsbegrænset med ophør til den 15.12.2020 (vinterhjemsendelse).
Der vil være mulighed for genansættelse ca. 1.3.2021 i samme stilling.

Vi forventer

  • at du velvilligt og positivt indgår i et team med graveren, der står for kirkegårdens drift, og det øvrige personale
  • at du er imødekommende overfor dem, der kommer på kirkegården, både som pårørende og almindelige borgere

Vi har brug for

  • at du kan arbejde selvstændigt og ansvarligt med sans for både de store linier og detaljerne
  • at du har kendskab og lyst til at arbejde med planter, blomster, grandækning og andre gøremål på en kirkegård
  • at du overfor kirkens og kirkegårdens brugere forstår at være opmærksom, hensynsfuld og diskret

Skårup Sogn har 2795 indbyggere. Kirken har otte ansatte inklusive sognepræsten, heraf en graver og to deltidsansatte gravermedhjælpere, hvoraf du er den ene.
Kirken er en klassisk hvid landsbykirke fra 1100-tallet med 250 siddepladser.
Kirkegården ligger rundt om kirken. Der er installeret automatisk ringeanlæg.
Der er to kor, månedlige sangaftener, foredrag og andre arrangementer, som foregår i menighedshuset Kirkeladen og/eller i kirken. Musik i mange forskellige genrer er i højsædet for kirken og menigheden.

Vi kan tilbyde:   

  • en arbejdsplads med et godt samarbejde, hvor den enkeltes trivsel og arbejdsglæde vægtes højt
  • en smuk kirkegård, hvor folk nyder at komme og gøre ophold eller bare gå igennem
  • en kirke med engagerede mennesker, både i menigheden, menighedsrådet og personalegruppen
  • et afvekslende arbejde, der i takt med årstiderne skaber de smukkeste omgivelser til glæde for alle

Ansættelse sker ved Skårup Sogns Menighedsråd beliggende Skårup Kirkebakke 1, 5881 Skårup Fyn.

Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.
Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere uden gartnerisk uddannelse i Hovedstaden kr. 271.408,00 (trin 1) og kr. 278.606,00 (trin 2) (nutidskroner) og for øvrig land kr. 254.779,00 (trin 1) og kr. 261.893,00 (trin 2) (nutidskroner).
Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere med gartnerisk uddannelse i Hovedstaden kr. 309.581,00 (trin 1) og kr. 317.700,00 (trin 2) (nutidskroner) og for øvrig land kr. 292.520,00 (trin 1) og kr. 301.278,00 (trin 2) (nutidskroner).
Der sker aflønning på timeløn.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådsformand Helle Bøving på telefonnummer 21947922 eller på mail til 7679fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Helle Bøving, Skårup Kirkebakke 3, 5881 Skårup Fyn eller på mail til 7679fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 10. juli 2020 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted fra den 27. til den 31. juli 2020.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.