Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirketjener ved Gimsing kirke

Ved Gimsing kirke søger vi 1 fastansat kirketjener med tiltrædelse 1. august 2023. Årsnormen er på 1040 timer. Timerne fordeles hen over året, flest timer ligger i vinterhalvåret.
Som kirketjener arbejder du lørdage, søndage og helligdage. Der er mulighed for at dele stillingen med en anden kirketjener, så der derved arbejdes hver anden weekend.

Gimsing sogn er et mindre sogn i udkanten af Struer. Vores Kirke, som er ca. 800 år gammel, ligger med en skøn udsigt over Limfjorden. I Gimsing Sogn er vi meget glade for at komme i vores gamle middelalderkirke og deltage i gudstjenester og kirkelige handlinger.

 • Vil du være med til at servicere brugerne af Gimsing Sognehus og -kirke?
 • Vil du holde Sognehuset og kirken ren og indbydende at komme til?
 • Vil du være kirketjener under gudstjenester og andre kirkelige handlinger?
 • Vil du hjælpe med de tekniske opgaver, så som varmestyrring og AV-udstyr i sognehus og kirke?

Svare du ja - så er det dig, vi venter på!

Dine kollegaer er organisten, præsten og kirkekoret. Kirkegårdens medarbejdere vil du arbejde sammen med ift. til begravelser og i hverdagen, når de er der.

Vi arbejder tæt sammen og hjælper hinanden. Vores fælles mål er at understøtte Gimsing Kirkes gudstjenester og kirkelige handlinger i samarbejde.

Dine hovedopgaver er følgende:

 • Rengøring af kirke og Sognehus.
 • Servicering og administration af Sognehus. Heri diverse indkøb.

Dine kvalifikationer:

 • Du har erfaring med rengøring.
 • Du er opmærksom og har ”blik” for de mennesker, som kommer i kirken og Sognehuset.
 • Kan samarbejde med frivillige, er udadvendt og serviceminded.
 • Kan arbejde selvstændig og alene i perioder.
   

Vi kan tilbyde:
Et selvstændigt job med høj grad af frihed under ansvar
Relevante kurser, så du kan udvikle dig fagligt
Et godt samarbejde med menighedsråd og med kontinuerlige møder med kontaktperson
Gode personalefaciliteter

Ansættelse som kirketjener forventet at deltage i en obligatorisk 5-ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres inden for 2 år efter ansættelsens start.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Ansættelse som kirketjener aftales en årsløn indenfor intervallet 287.708 kr. – 370.993 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 287.708 kr. (nutidskroner). Rådighedstillægget udgør årligt 27.150,47 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 1.270,87 kr. (nutidskroner) pr. år.
Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådet ved formand Leif Skov mobil nr. 5094 5424.

Der tages referencer til stillingen.

Sidste ansøgningsfrist d. 16. juni 2023 kl. 12.00

Samtale i uge 25.