Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Gravermedhjælper ved Sønder Omme Kirkegård

En stilling som gravermedhjælper ved Sønder Omme Kirkegård, Sønder Omme Sogn er ledig pr. 1.5.2021.

Stillingen som gravermedhjælper er et ansvarsfuldt og virksomt job, hvor du deltager i den daglige drift og vedligehold af Sønder Omme Kirkegård og de omkringliggende arealer, samt den offentlige del af præstegårdens have. Der må påregnes sæsonudsving i arbejdstiden og weekendarbejde i forbindelse med afløsning for kirke- og kulturmedarbejder og graver. Stillingen er eventuel med mulighed for vinterhjemsendelse.

Det er essentielt for stillingen, at du ved gravers fravær og ferie, selvstændigt kan varetage ansvaret for kirkens kerneopgaver og vedligeholdelsen af kirkegården.

Sønder Omme Kirkes medarbejderteam er forholdsvist nyt og består af præst, graver, organist, kirke- og kulturmedarbejder samt kirkesangere. Derudover er der et ungt menighedsråd, der sammen med medarbejderne, arbejder for sognets udvikling og et godt arbejdsmiljø. Læs mere på www.sdrommekirke.dk.

Stillingen er på 32 timer pr. uge. Aflønningen sker på timebasis. Afhængigt af opgaver og årstid kan der i perioder forventes overarbejde.

Vi forventer, at du:

 • Har en god praktisk sans
 • Har ordenssans
 • Trives med udendørs fysisk arbejde og har en god fysik
 • Kan arbejde selvstændigt og omhyggeligt 
 • Er ansvarsbevidst og samvittighedsfuld omkring arbejdets udførelse
 • Har et positivt livssyn, godt humør og en god fornemmelse for arbejdets særlige karakter
 • Har gode samarbejdsevner, er udadvendt og vil indgå i et fleksibelt arbejdsfællesskab med de øvrige ansatte og menighedsrådet
 • Kan og vil vikariere for graveren og kirke- og kulturmedarbejderen (ved kirkelige handlinger og gudstjenester), samt ved ferie og fridage. 
 • Har empati og er god til at tale med kirkegårdens besøgende 
 • Gerne har erfaring på området (dette er ingen betingelse, men en fordel)
 • Har erfaring med hækklipning

Sønder Omme Sogn har 2363 indbyggere, 6 ansatte i sognet foruden sognepræsten. Sognet er kendetegnet ved stor foreningsaktivitet og sammenhold. Der er god tilslutning til kirkens aktiviteter.

Vi tilbyder:

 • et selvstændigt, spændende og udfordrende job med udviklingsmuligheder
 • et godt kollegialt samarbejde med sognets præster, graver, kirke- og kulturmedarbejder, organist og kirkesangere
 • et arbejde i et sogn med højt fokus på udvikling af kirkelige aktiviteter
 • mulighed for at være med til at udvikle og fremtidssikre kirkegårdens tilbud og udtryk

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

Ansættelse sker ved Sønder Omme Sognes Menighedsråd beliggende Linde Allé 1, 7260 Sønder Omme

Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere uden gartnerisk uddannelse i Hovedstaden kr. 271.408,00 (trin 1) og kr. 278.606,00 (trin 2) (nutidskroner) og for øvrig land kr. 254.779,00 (trin 1) og kr. 261.893,00 (trin 2) (nutidskroner). Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere med gartnerisk uddannelse i Hovedstaden kr. 309.581,00 (trin 1) og kr. 317.700,00 (trin 2) (nutidskroner) og for øvrig land kr. 292.520,00 (trin 1) og kr. 301.278,00 (trin 2) (nutidskroner). 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til på telefon: 23 34 33 80 eller mail: 7979fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til: 7979fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 20.04.2021.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 17.