Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirke-, kultur- og kommunikationsmedarbejder til Tiset kirke

Kirke-, kultur- og kommunikationsmedarbejder til Tiset kirke

Aarhus Sdr. Provsti, Aarhus Stift

Vi søger en medarbejder der kan varetage undervisning og kommunikationsopgaver samt andre administrative opgaver. Det er en stilling, hvor der kræves fleksibilitet hen over året. Der er få timer i juni, juli og august. Aftentimer og timer på enkelte søndage må påregnes.

Stillingen er en deltidsstilling på 12 timer pr. uge. Arbejdstiden er primært placeret fra tirsdag til torsdag.

Tiltrædelse 1. oktober/1. november 2020.

Tiset Sogn og Kirke

Tiset sogn ligger syd for Aarhus og udgør en del af Solbjerg. Vi har et stort hold konfirmander og minikonfirmander. Vores arrangementer er velbesøgte. Vi lægger vægt på kvalitet, imødekommenhed og godt samarbejde. Du kan se nærmere om Tiset Kirke på vores hjemmeside: www.tisetkirke.dk

Arbejdsområderne:

- ansvarlig for planlæning og afvikling af undervisningsforløb for minikonfirmander

- medunderviser i konfirmandundervisningen

- deltage ved forældremøder og sørge for indkøb og borddækning

- indkøb og klargøing af servering til minikonfirmander og konfirmander

- kommunikationsopgaver, herunder kirkeblad, hjemmeside, sociale medier og annoncer

- udarbejde sangblade og programmer m.v.

- koordinator for de frivillige ved kirken i samarbejde med præsten

- referatskrivning til aktivitetsudvalgsmøer og menighedsråsmøer

- mulighed for at udvikle nye aktiviteter i samarbejde med præst og menighedsråd

- mulighed for at deltage i kollegialt netvæk

Vi lægger vægt på,

- at du har lyst til at arbejde med bøn,

- at du kan synge sammen med bønene

- undervise og naturligt lede en gruppe.

- at du er god til at samarbejde om undervisning

- at du er god til at kommunikere både mundtligt og skriftligt

- at du har godt greb om at kommunikere på sociale medier

- at du har en relevant faglig erfaring eller uddannelse som kirke- og kulturmedarbejder, lærer, pædagog eller lignende

Du ansættes ved Tiset Menighedsråd. Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår med andre ansættelsesmyndigheder.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere/kirke- og kulturmedarbejdere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Såfremt du ikke opfylder kompetencekravene jf §15 i cirkulære om obligatoriske uddannelseskrav for kirkefunktionærer af 12. november 2019, skal du være indstillet på at gennemføre den obligatoriske uddannelse (jf §14 ) for kirke- og kulturmedarbejdere inden for de 2 første ansættelsesår.

Opfylder du ikke kompetencekravet aflønnes du i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 289.193 – 383.181 kr. Fikspunktet er 303.653 kr. Der ydes ikke rådighedstillæg.

Opfylder du kompetencekravet aflønnes du i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 303.653 – 433.790 kr. Fikspunktet er 318.112 kr. Der ydes ikke rådighedstillæg.

Alle beløb er oplyst i nutidskr. Lønnen udbetales med 12/37 af de oplyste lønniveauer.

Vi kan oplyse, at der er 3 måneders prøvetid og der vil blive indhentet børneattest.

Har du fået lyst til at høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte kontaktperson Kirsten Frisgaard på 21636303 eller formand for menighedsrådet Freddy H. Alberg 40254080 eller præst Jette Rosenberg Christiansen på 86927330

Kan du se dig selv som vores nye kirke- og kulturmedarbejder, så ser vi frem til at modtage din ansøgning med relevante bilag senest den 15. august 2020.

Ansøgningen sendes til Tiset Menighedsråd på 8106fortrolig@sogn.dk - mrk. "Ansøgning".

Samtaler finder sted i uge 35 – 36. Der vil blive indhentet referencer før en eventuel ansættelse.