Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirkemusiker/organist søges til Nørrelandskirken, Holstebro

Vi søger en rytmisk kirkemusiker/organist, som gennem kirkens alsidige musikliv ønsker at dele evangeliet om Jesus Kristus som verdens frelser. Stillingen er på 19 timer pr. uge og ønskes besat pr. 1. maj 2021 eller så hurtigt som muligt.

Om os
Nørrelandskirken er kendetegnet ved en engageret og mangfoldig menighed, der bestræber sig på at være kirke for hele sognet, hvilket afspejler sig i et varieret udvalg af aktiviteter og fællesskaber i løbet af ugen. Vi er ca. 300 frivillige og 12 ansatte heraf to kirkemusikere/organister.
Du kan finde vores vision (https://www.noerrelandskirken.dk/forside/om-os/kirkens-vision/) og musiksyn (https://www.noerrelandskirken.dk/om-os/menighedsraad/menighedsraadets-syn-paa/) på vores hjemmeside.


Herfra kan bl.a. nævnes, at vi er en kirke i bevægelse for til alle tider at nå sogn og menighed med evangeliet. Derfor ønsker vi også at lade os inspirere af den klassiske, såvel som den rytmiske musik, de gamle og de nye salmer og sange, de forskellige genre, melodier og instrumenter i ønsket om at være kirke for stadigt flere.

Vi søger en medarbejder, der
  • Vil arbejde for sammenhæng mellem musik, gudstjenester og kirkens forskellige målgrupper
  • Har erfaring med rytmisk lovsang og evt. erfaring med lovsangsledelse
  • Vil arbejde med såvel lønnede som ulønnede medarbejdere
  • Deltager i gudstjenester cirka hver anden weekend
  • Brænder for at dele evangeliet via sang og musik
Det vil være dejligt, hvis du
  • Har mod og lyst på at arbejde med babysalmesang og gerne demenssalmesang
  • Har lyst til at arbejde med alternative gudstjenester i og udenfor kirken
  • Vil være med til at udvikle det frivillige musikengagement - både hvad angår kirkens kor og kirkens rytmiske bands
  • Har kendskab til teknik omkring lyd og billede
Du behøver ikke kunne sige ”ja” til alle punkter. Er du primært rytmisk musiker, betaler Nørrelandskirken for de faktiske udgifter, til en organistuddannelse sideløbende med ansættelsen.
Vi vil gerne have en ansøgning fra dig, hvor du fortæller om dig selv, dine kvalifikationer, og hvad du er optaget af. Også hvad du tænker, du kan bidrage med, som ikke er nævnt ovenfor.
Til de fleste gudstjenester veksels mellem orgel og flygel, samt rytmisk band. Hertil har kirken et orgel fra Frobenius med 40 stemmer, et Steinway flygel model A og et klokkespil på 47 klokker, samt diverse rytmiske instrumenter til brug i band.
Hvis du vil vide mere, er du meget velkommen til at kontakte: menighedsrådsformand Torben Doktor, tlf. 3038 1911 / mail: torbendoktor@gmail.com eller præst og daglig leder Isak Holm tlf. 2447 0424 / mail: iho@km.dk

Vilkår for ansættelsen
Ansættelse sker ved Nørrelands Sogns Menighedsråd beliggende Døesvej 1, 7500 Holstebro.
Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk
Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.
Løn samt rådighedstillæg er oplyst for en fuldtidsstilling og kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.
Der indhentes børneattest ved ansættelsen.

Ansøgning og samtale
Ansøgningen med relevante bilag sendes elektronisk senest d. 18. marts kl. 12.00.
Stillingen skal søges via Nørrelandskirkens hjemmeside: https://www.noerrelandskirken.dk
Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted d. 23. og 24. marts 2021 og vil foregå i overensstemmelse med myndighedernes retningslinjer i forbindelse med Covid-19.
Der vil blive indhentet referencer.