Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

GENOPSLAG

Kordegneassistent, Nykøbing Mors Sogn 

Nykøbing Mors Kirke har en ledig stilling som kordegneassistent på 32 timer. Stillingen ønskes besat pr. 17. august 2020 eller snarest derefter. 

Vi søger en positiv og energisk person, som har lyst til, i samarbejde med vores kordegn, at medvirke til at vi har et velfungerende kordegneteam. 

Du vil få et tæt samarbejde med kirkens øvrige ansatte, sognets præster samt ansatte på provstikontoret. 

Vi forventer, at du har interesse for kirken, kan arbejde selvstændig, har lyst og vilje til at medvirke til et godt samarbejde, er udadvendt og serviceminded overfor brugere af vores kirke og kirkecenter. 

Stillingen indebærer: 

  • Personregistrering
  • Kirketjeneste i fordeling med kordegnen
  • Regnskabsopgaver
  • samt almindeligt forekommende opgaver på et kirkekontor 

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kordegne gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start. 

Ansættelse sker ved Nykøbing Mors Sogns Menighedsråd beliggende Kirkegade 2, 7900 Nykøbing Mors. 

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne. 

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 272.435,09 kr. – 336.959,63 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 286.774,24 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 34.023,62 kr. (nutidskroner). De angivne beløb er for en fuldtidsstilling.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås hos
Kordegn Dan Frederiksen
på tlf.: 97 72 05 30

eller hos kontaktperson Kis Brask
på tlf.: 25 21 86 08 

Ansøgningen sendes til Nykøbing Mors Menighedsråd på mail 8692fortrolig@sogn.dk 

Ansøgningsfrist: 10. juli 2020.