Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Graver til Fjerritslev og Kollerup Kirker søges (genopslag)

Da vores mangeårige graver har valgt at gå på pension, er stillingen som graver ved Kollerup-Fjerritslev sogn, Jammerbugt Provsti er ledig til besættelse snarest muligt.

 

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

 

Graveren skal varetage følgende opgaver:

 

 • varetage og være ansvarlig for kirkegårdenes vedligeholdelse, gravfæstelser m.m.
 • Varetage vedligeholdelse af præstegårdshave
 • kirketjeneste ved kirkelige handlinger
 • administration af kirkegårdene
 • rengøring af kirkerne samt tilhørende bygninger
 • arbejdstilrettelæggelse i samarbejde med præst og gravermedhjælpere
 • tilsyn med kirkegårdenes maskinpark
 • Forventes at støtte op og deltage i vid udstrækning i de kirkelige arrangementer i løbet af året

Der er installeret automatisk ringeanlæg i begge sognets kirker.

Kollerup-Fjerritslev sogn har i alt 11 ansatte, heraf 1 graver og 4 gravermedhjælpere. Graveren har det overordnede ansvar for begge kirkegårde.

Vi forventer, at du:

 • har flair for og lyst til arbejdet på en kirkegård
 • har relevant erfaring eller uddannelse
 • at du har gode IT-kompetencer og meget gerne kendskab til Brandsoft
 • kan samarbejde med menighedsrådet omkring strategi for udvikling af kirkegårdene
 • har godt humør og gode samarbejdsevner
 • kan arbejde selvstændigt og selv tilrettelægge arbejdet

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Ansættelse sker ved Kollerup-Fjerritslev Sognes Menighedsråd beliggende Vestergade 16, 9690 Fjerritslev.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

For gravere uden gartnerisk uddannelse, sker indplacering i løngruppe 1.
Årslønnen aftales indenfor intervallet 305.991,99 kr. – 365.236,32 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 305.991,99.

For gravere med gartnerisk uddannelse, sker indplacering i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 298.151,82 kr. – 380.143,23. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 313.059,87.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 22.406,99 kr. (nutidskroner).

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til graver Svend Nielsen, telefon 20584539.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Kollerup-Fjerritslev Sogns Menighedsråd  på mail til 9180fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 31. marts 2023.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted den 13. april 2023.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer forud for ansættelse.