Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Thisted Provsti søger organist

 

Organist søges

5-stjerne-pastoratet Hundborg Jannerup Vang Vorupør Vester Vandet, Thisted Provsti, Aalborg Stift, søger en ny organist/kirkemusikerfra 1. november 2019 eller efter aftale.


I 5-stjerne-pastoratet er der 5 kirker, 4 menighedsråd og 2 præster.
De 5 sogne er beliggende i et varieret naturområde både i og nær Nationalpark Thy.
Pastoratet rækker fra Vester Vandet til Vorupør. Der er et rigt og alsidigt foreningsliv i Thy, skoler, børnehaver, uddannelsessteder, idrætsfaciliteter, et rigt kulturliv og en musikskole i Thisted, samt kirkemusikskole i Vestervig. Desuden havbad i Vorupør.

Vi ønsker at vores nye organist har et bredt musikalsk fundament, som gerne må være både rytmisk og traditionel, og vil være parat til at spille en aktiv og understøttende rolle i sognenes liv.

Organistens primære arbejdsopgave vil være pastoratets kirkemusik:

 • At spille ved gudstjenester og kirkelige handlinger i de 5    kirker
 • Musikhjælp ved minikonfirmander, konfirmationsforberedelse og andre kirkelige aktiviteter
 • At planlæge og medvirke ved koncerter; og medvirke ved sogneaftner
 • At arrangere musikgudstjenester og i et samarbejde med de to præster at udvikle andre gudstjenesteformer
 • Varetagelse af babysalmesang
 • Varetagelse af vores børnekor og voksenkor

Vores forventninger til organisten:

 • At du er kirkeligt engageret og øsker at væe en aktiv medspiller i vores 5 sogne
 • At du vil væe med til at udvikle nye tiltag
 • At du har gode samarbejdsevner og er fleksibel

Vi tilbyder:

 • En stilling på30 timer pr. uge
 • Et godt og inspirerende arbejdsklima i alle 5 kirker/sogne
 • En stilling med gode udviklingsmuligheder
 • 5 dejlige kirker og et naturskøt område mellem hav og fjord
 • Såremt det øskes, er det evt. muligt at væe behjæpelig med at finde en bolig i lokalområet.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales inden for intervallet 279.605,22 kr. – 408.653,19 kr. (nutidskroner).
Fikspunktet er 286.774,24 kr. (nutidskroner).
Rådighedstillægget udgør årligt 21.551,94 kr. (nutidskroner).
Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 312.054,56 kr. – 380.245,11 kr. årligt (nutidskroner).
Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.150,06 kr. – 62.358,40 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem.
Basisløntrin 1 udgør kr. 301.113,39 årligt (nutidskroner) og Basisløntrin 2 udgør kr. 313.368,23 årligt (nutidskroner).
Indplacering sker efter anciennitet.
Rådighedstillægget udgør årligt kr. 36.321,03 (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker.
OK tillæg på 929,91 kr. (nutidskroner). OK tillægget gives kun til kirkemusikere omfattet af organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og CO10.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådene indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til

Kontaktperson Lene Dahl, Tlf.: 20 60 49 11
Sognepræst Anne Marie Nande Kraft, Tlf.: 97 97 40 14

Ansøgningsfristen er torsdag den 24. oktober 2019 kl. 12.00

Ansøgning samt evt. referencer, sendes til Hundborg-Jannerup menighedsråd mail: 8728fortrolig@SOGN.DK

Ansættelsessamtale og prøvespil forventes afholdt i uge 44 eller efter aftale

Menighedsrådene kan oplyse, at

 • der vil blive indhentet referencer og bøneattest i forbindelse med ansætelsen
 • der er tre måeders prøvetid
 • der kan læses mere om sognene på www.hjvvvv-kirker.dk
 • du kommer til at spille på flg. orgler:

Orglet i Hundborg kirke: er bygget i 1997 af TH. Frobenius & Sønner – 12 stemmer, 2 manualer, pedal

Orglet i Jannerup kirke: er bygget i 1988 af Jysk Orgelbyggeri – 7 stemmer, 1 manual, pedal              

Orglet i Vang kirke:  er bygget i 1986 af I. Starup & Sønner – 6 stemmer, 1 manual, pedal

Orglet i Vorupø kirke:  er bygget i 1968 af Th. Frobenius & sønner – 6 stemmer, 1 manual, (ingen pedal)

Orglet i Vester Vandet kirke:  er bygget i 2014 af Bruno Christensen & Sønner- 9 stemmer, 2 manualer, pedal

 

Vi glæder os til at modtage din ansøgning