Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirketjener til Tarm Sogn

Tarm Menighedsråd søger en kirketjener med ansættelse 1. oktober 2020 gerne tidligere.

Stillingen er på 8 timer pr. uge. Den kan eventuelt sammenlægges med den ledige stilling som kordegn ligeledes på 8 timer.

Stillingens kerneopgaver er:

  • Medvirken ved gudstjenester og kirkelige handlinger, herunder opstilling og klargøring til arrangementer, kaffebrygning m.v.
  • Opsætning og betjening af kirkens tekniske udstyr
  • Oprydning og rengøring i sognets lokaler

Tarm Sogn har godt 4.000 indbyggere. Der er 16 ansatte ved kirke og kirkegård.

Stedet er præget af stort engagement og et godt samarbejde mellem ansatte, præster, menighedsråd og de mange frivillige, der er et stort aktiv for vores sogn.

Fleksibilitet prioriteres højt i vores hverdag. Vi har fokus på hinandens individuelle faglige kompetencer og interesseområder, og forsøger på bedst mulig måde at skabe indhold, der matcher den enkelte medarbejder.

Vi forventer, at du er positivt indstillet overfor kirkens liv og de mange aktiviteter, der foregår i sognet, og at du kan arbejde ansvarsbevidst og selvstændigt.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i  Tarm Pastorat i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Ansættelse sker ved Tarm Sogns Menighedsråd beliggende i Skjern Provsti, Ribe Stift.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) og Organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for gravere og  kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 274.733 kr. – 354.262 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 274.733 kr. (nutidskroner).

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 25.926,05 kr. (nutidskroner).

Menighedsrådets forslag til lønniveau er omkring fixpunkt, hvilket er 59.500 kr. årligt i intervalløn + rådighedsbeløb 5.606,63 kr. årligt ved ansættelse på 8 timer (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening med udgangspunkt i relevante kompetencer.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til daglig leder Lone Marcussen på tlf.nr. 2941 6870/mail 9122fortrolig@sogn.dk.

Ansøgning med relevante bilag sendes på mail til 9122fortrolig@sogn.dk. Den skal være menighedsrådet i hænde senest den 17. august 2020

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 34 2020.