Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Graver ved Bringstrup og Sigersted Kirker.

Graver

 

Stillingen som graver ved Bringstrup og Sigersted Kirker, er ledig pr. 1. januar 2020.

 

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

 

Graveren skal varetage følgende hovedopgaver:

 

 • Varetage og være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelser m.m.
 • Administration af kirkegårdene
 • Tilsyn med drift samt vedligehold af såvel kirke, kirkegårde samt de tilhørende bygninger
 • Praktisk kirketjeneste ved kirkelige handlinger
 • Varetage praktisk arbejde på udenomsarealer
 • Kontakt til kirkegårdenes brugere
 • Rengøring af kirker og tilhørende bygninger

 

Kirken har manuel ringning/installeret automatisk ringeanlæg.

Vi forventer, at du:

 • Har kendskab til- og erfaring indenfor de grønne områder
 • Er i stand til- og gerne har erfaring med at lede og tilrettelægge arbejdet på en kirkegård
 • Har evnerne og viljen til at udvikle driften af kirkegården på driftøkonomisk vis, for derigennem at sikre den bedste betjening af kirkegårdenes brugere
 • Har flair for IT, og kan varetage kirkegårdenes administration, ved brug af relevante IT-systemer
 • Har godt kendskab til- og er loyal overfor Folkekirkens opgaver
 • Er fleksibel og indstillet på at indgå i et konstruktivt samarbejde, med kolleger og menighedsråd
 • Har et godt humør og en postiv indstilling til arbejdet, og derved sikrer et godt arbejdsmiljø – fysisk såvel som psykisk
 • Har kørekort og adgang til bil

 

Ansættelse sker ved Bringstrup-Sigersted Sognes Menighedsråd.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1, da der ikke er krav om gartnerisk uddannelse.
Årslønnen aftales indenfor intervallet 294.315,23 kr. – 351.298,78 kr. (nutidskroner).       Fikspunktet er årligt kr. 294.315,23 kr. For Hovedstaden årligt kr. 298.616,87 kr. (nutidskroner).

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen.                                                                Rådighedstillægget udgør årligt 12.143,48/21.551,94/27.131,37 kr. (nutidskroner).

Stillingen er indplaceret i løngruppe 2, da der er krav om gartnerisk uddannelse.                  Årslønnen aftales indenfor intervallet 286.774,24 kr. – 365.636,83 kr. (nutidskroner).                                   Fikspunktet er årligt kr. 301.113,39 kr. For Hovedstaden årligt kr. 315.452,54 kr. (nutidskroner).

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen.                                                                  Rådighedstillægget udgør årligt 12.143,48/21.551,94/27.131,37 kr. (nutidskroner).

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.

Menighedsrådet kan oplyse, at der er 3 måneders prøvetid.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Kontaktperson Janne K. Johannesen, på telefonnummer: 57619348 (efter kl. 18), eller via mail: jkjohannesen@gmail.com

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail: 7343fortrolig@sogn.dk

Ansættelse samtale vil finde sted uge 51.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet børneattest og referencer.