Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Gerontopædagogosik konsulent

Gerontopædagogisk konsulent søges til Helsingør Stift

  

En nyoprettet midlertidig deltidsstilling som gerontopædagogisk konsulent – konsulent for udvikling af folkekirkens arbejde blandt ældre i Helsingør Stift – er ledig fra 15. august til udgangen af juni 2023. 

Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid udgør 9,25 time svarende til 25 % af en fuldtidsstilling. 

Oprettelsen af denne nye konsulentstilling sker på baggrund af en udvikling i sognene, hvor gruppen af ældre, 65+ vokser og udgør en stadig større del af befolkningen, og derfor kalder på en øget indsats fra folkekirken i forhold til ældre, herunder demente og deres pårørende. Det kirkelige arbejde på det gerontopædagogiske område vokser både i stiftet og på landsplan, og med denne konsulentstilling ønsker vi at opsamle erfaringer, videndele og yderligere opkvalificere dette arbejdsfelt. 

Der søges en teologisk fagperson med erfaring som sognepræst og gerne med erfaringer på det gerontopædagogiske område til – i samarbejde med det religionspædagogiske udvalg, stiftets øvrige religionspædagogiske konsulenter og landets øvrige gerontopædagogiske konsulenter – at arbejde med: 

- Inspiration til arbejdet med ældre i folkekirken.

- Tilbud om faglig sparring til præster, menighedsråd og andre ansatte i folkekirken, som er udfordret af kirkens arbejde blandt ældre, fx gudstjenester for demente.

- Videreudvikling af eksisterende netværk og oprettelse af nye netværksgrupper i Helsingør Stift.

- Indsamling af erfarings- og vidensmateriale på det gerontopædagogiske område inden for folkekirken med henblik på at belyse området og gennemføre udviklingsprojekter.

- At skabe opmærksomhed omkring arbejdet på det gerontopædagogiske område, fx i form af artikler i og kontakter til relevante medier.

- Logistiske og praktiske opgaver i forbindelse med afvikling af kurser inden for det gerontopædagogiske område. 

Stillingen er oprettet af Stiftsrådet i Helsingør stift og finansieres af det bindende stiftsbidrag. 

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til AC-overenskomsten. 

Både kvinder og mænd opfordres til at søge stillingen. 

Henvendelse om stillingen kan ske til

- Formand for Religionspædagogisk Udvalg, provst Eigil Saxe, tlf. 45870758, esax@km.dk

 

Ansøgning sendes til Helsingør Stiftsadministration - kmhel@km.dk - og skal være stiftsadministrationen i hænde senest mandag den 13. juli 2020 kl. 15.00.