Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirkegårdsleder til Hørup Kirke i Kjellerup

Hørup Menighedsråd i Kjellerup søger en kirkegårdsleder til ansættelse pr. 1. oktober 2020 eller efter aftale. Stillingen er en fuldtidsstilling.

Kirkegården og øvrige arealer er på godt 5,9 Ha og har tilknyttet fire sæsonansatte kirkegårdsmedarbejdere.

Vi søger en kirkegårdsleder med erfaring med kirkegårdsdrift, gode sociale kompetencer, sans for æstetik og som en naturlig del af arbejdet, har fokus på videreudvikling af såvel arbejdsgange og kirkegården. Du skal ligeledes sikre det gode arbejdsmiljø samt bevare og udvikle en attraktiv arbejdsplads.

Arbejdsopgaver:

 • Administration af kirkegårdens drift herunder bl.a. oprettelse af legataftaler, udskrivning af regninger. Der skal i 2021 implementeres nyt elektronisk kort over kirkegården.
 • Personaleledelse: være leder for kirkegårdens ansatte herunder sikre både den daglige drift af kirkegården og et godt samarbejde.
 • Deltage i det daglige arbejde på kirkegården herunder renhold af gravsteder og udearealer og anlæggelse af gravsteder.
 • Kirketjenester og andre arrangementer: afløse for kirketjeneren i kirke og kirkecenter.
 • Vedligehold: have øje for og udføre mindre vedligeholdelsesopgaver ved kirke og kirkecenter, samt være koordinerende kontakt med håndværkere ved større opgaver.
 • Kontakt til pårørende: være serviceminded og vejledende for pårørende omkring valg og anlæg af gravsteder.
 • Udvikling i samarbejde med menighedsråd og personale sikre en løbende optimering af kirkegårdens drift med øje for både tradition og fornyelse.

Kvalifikationer:

 • Du er uddannet gartner, anlægsgartner, landskabsarkitekt eller anden lignende uddannelse.
 • Du er optaget af ledelse som faglig disciplin, har relevant lederuddannelse eller ønske om at få det.
 • Du har erfaring med kirkegårdsdrift og har øje for æstetik.
 • Du har interesse i kirkens liv og arbejde.
 • Du er serviceminded og empatisk, møder andre mennesker med åbenhed og er tydelig i din kommunikation.
 • Du arbejder strategisk, selvstændigt, struktureret og er dygtig til at prioritere, planlægge og følge op.
 • Du har et solidt kendskab til IT og gerne erfaring med Brandsoft og Office pakken.
 • Du har kendskab til økonomi, budgetter og regnskab.

Vi tilbyder:

 • En velplejet og velanlagt kirkegård med flere forskellige gravstedstyper.
 • En spændende stilling hvor personaleledelse, administration og planlægning er en væsentlig del af arbejdsopgaverne.
 • Et dygtigt og engageret kirkegårdspersonale med stor erfaring.
 • Et spændende og udfordrende job med alsidigt indhold.

 

Ansættelsesvilkår:

Stillingen er klassificeret lønramme 26 som en tjenestemandslignende stilling. Endvidere er der et årlig administrationstillæg på 5.185,21 kr. (nutidskroner) og et rådighedstillæg på 21.292,45 kr. (nutidskroner).

Der kræves børneattest.

Der er prøvetid på 3 måneder.

Ansøgning:

Ansøgning indeholdende CV med oplysninger om uddannelse, hidtidige ansættelser og kontaktoplysninger sendes til menighedsrådets sikre postkasse på 8598fortrolig@sogn.dk senest søndag d. 16. august 2020.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag d. 20. august.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse hos formand for Hørup Menighedsråd Kai Rasmussen på tlf.: 4056 0223