Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kordegn - Daglig leder søges

Løkken Storpastorat søger en kordegn/daglig leder til vores Kirkekontor med tiltrædelse 1. december 2020 eller efter aftale.
Stillingen er på 30 timer pr. uge.

 

Kirkekontoret varetager administration og kirkebogsføring for i alt 5 sogne: Børglum, Rugbjerg, Lyngby, Vrensted og Løkken-Furreby,                                       sogne.                                  
Kirkekontoret har til huse i Løkken Sognegård beliggende tæt ved Løkken kirke.

Kerneopgaver i stillingen er:

 • personregistrering og heraf følgende borgerbetjening for Løkken Storpastorat i Hjørring søndre Provsti 
 • personaleledelse for medarbejderne i de fem sogne i samarbejde med kontaktpersonen
 • intern og ekstern kommunikation såsom: annoncering, PR, redigering af hjemmeside og opgaver i forbindelse med kirkeblad, Facebook og andre sociale medier
 • tjenesteplanlægning / arbejdstidsplanlægningen for pastoratets medarbejdere
 • IT - ansvarlig
 • sekretær for menighedsråd, præster og udvalg
         

             Vi søger en medarbejder der:

 • har erfaring med personaleledelse og formår at fremme trivslen blandt medarbejderne og bringe deres kompetencer i spil
 • har indsigt i regnskab, styring af budgetter og løn
  (pt. føres pastoratets regnskab af ekstern regnskabsfører)
 • har uddannelse i og erfaring med personregistrering - eller er villig til at tage uddannelsen
 • vil arbejde i overensstemmelse med Den danske Folkekirkes bekendelse og pastoratets visioner
 • er fortrolig med Folkekirken og har indsigt i dens liv og struktur
 • har gode IT‐kompetencer og gerne kendskab til Brandsofts systemer
 • har erfaring med arbejdstidsplanlægning og kalenderstyring
 • har ordenssans og evne til at overholde deadlines
 • er nysgerrig, visionær og udviklingsorienteret
 • er løsningsorienteret og loyal
 • er udadvendt, imødekommende og vant til at arbejde med kunde‐ eller borgerbetjening
 • kan arbejde selvstændigt og selv tage beslutninger
 • har lyst og evner til at indgå i konstruktiv dialog og nært samarbejde med dygtige medarbejdere, præster, menighedsrådet samt frivillige
 • har kendskab til de forskellige faggruppers arbejdsområde i Folkekirken
 • er empatisk og lyttende i forhold til andre mennesker
 • har humor
 • er villig til at deltage i nødvendig uddannelse og efteruddannelse
 • har respekt for medarbejdernes forskellighed

          Vi tilbyder:

 • en selvstændig og udfordrende stilling med stor indflydelse på egen hverdag
 • en engageret medarbejdergruppe
 • et godt arbejdsmiljø med høj faglighed
 • plads til faglig og personlig udvikling
 • nye og moderne rammer for det daglige arbejde

 

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse    med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder herom.   

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne.

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske uddannelse for kordegne gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsen. Jf. cirkulære (CIR nr. 10001 af 12/11/2019) om uddannelseskrav for kirkefunktionærer.

Se alle aftaler vedr. løn, uddannelse mv. på www.folkekirkenspersonale.dk.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 3. Årslønnen aftales inden for intervallet 347.031,70 kr. – 433.790,18 kr. (nutidskroner). Udgangspunktet er en begyndelsesløn på fikspunktet 361.491,82 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 34.310,64 kr. (nutidskroner).
OK tillæg på 827,43 kr. (nutidskroner).
Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Aftale om indplacering af kirkefunktionæren inden for rammen af vedkommende intervalløn indgås i henhold til overenskomstens § 2 stk. 2 mellem Menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening.

Der er 3 måneders prøvetid.                                                                                     Menighedsrådene kan oplyse, at der vil blive indhentet børneattest og referencer. I ansøgningen bedes oplyst navn og tlf. nr. på 1‐3 personer fra ledelsen af tidligere ansættelser.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til
Formand Britta Staghøj Drivsholm, Løkken-Furreby Menighedsråd på tlf. 60 52 54 10 eller
Formand Jens Juhl, Vrensted Menighedsråd på tlf. 71 95 99 65 eller
Konst. sognepræst Jens-Anders Djernes på tlf. 23 41 01 84

Ansøgning med relevante bilag sendes elektronisk til Løkken-Furreby Menighedsråd mailadresse: 8407fortrolig@SOGN.DK Ansøgningsfristen er 23. oktober 2020 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 44.

Se mere om
Løkken storpastorat på www.loekkenkirke.dk