Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Vi søger en engageret kirke- og kulturmedarbejder til arbejdet med børn og unge - er det dig?

En stilling som kirke- og kulturmedarbejder ved Solrød Kirker er ledig til besættelse snarest muligt. Stillingen er på 37 timer pr. uge, og du kan lejlighedsvis forvente weekend- og aftenarbejde.

Ansvarsområde og arbejdsopgaver:

Du skal primært være vores drivkraft i arbejdet med børn og unge. Hovedopgaven er arbejdet med konfirmander, hvor du udover at være ansvarlig for den administrative håndtering af sognets ca. 150 konfirmander, selvstændigt planlægger og varetager undervisningen af tre af sognets 8–10 konfirmandhold i tæt samarbejde med sognets tre præster.

Et andet vigtigt arbejdsområde er minikonfirmander, hvor du sammen med én præst planlægger og afvikler undervisningen af 3 minikonfirmandhold om året. Herudover inviteres 4.–6. klasser til minikonfirmand for en dag for at bibeholde og pleje relationen til sognets børn.

Du har også en vigtig rolle i forbindelse med årets 5 familiegudstjenester, hvor du bidrager med din kreativitet i planlægningen og ikke er bleg for at opføre teater og små optrin under afviklingen af gudstjenesten.

Du har teten i forhold til samarbejdet med de omkringliggende sogne, skoler og børneinstitutioner samt skoletjenesten Skibet og er medansvarlig for de traditionelle juleandagter, som i december fylder kirken med børnehavebørn og de mindste skolebørn.

Din profil:

Vi forventer, at du:

  • har viden og indsigt i kristendom og kirkeliv og kan omsætte det til undervisning for børn og unge.
  • har ønske om at skabe relationer til børn og unge.
  • har indsigt i børn og unges udvikling og læring samt det særlige læringsrum konfirmand- og mini-konfirmandundervisningen udgør.
  • er et kreativt menneske, som gerne deltager i teater og små optrin, men samtidig har flair for it og administrative opgaver.
  • arbejder selvstændigt og er indstillet på en høj grad af samarbejde med præster, øvrigt personale og menighedsråd.

Faglige kompetencer

Vores favoritansøger er enten kandidat eller bachelor i teologi med erfaring i undervisning af konfirmander. Du kan også være 3k professionsbachelor eller læreruddannet – gerne med kristendom som linjefag.

Uafhængigt af uddannelse er det vigtigste, at du kan formidle det kristne budskab.

Om Solrød Kirker:                                                                      

Solrød Sogn er et stort aktivt sogn med mange børnefamilier. Vi er en medarbejdergruppe på tre præster, 17 ansatte og 12 folkevalgte menighedsrådsmedlemmer med hver vores forskellige funktioner.

Kirke- og kulturmedarbejderen har sin daglige gang i Solrød Strandkirke, der ligger tæt ved S-togsstation og med 30 min. i tog til København. I Strandkirken har kirke- og kulturmedarbejderen sit eget kontor ved siden af kirkens øvrige ansatte og præsterne. Vi har et godt fællesskab og spiser frokost sammen hver dag. I sognet er to store folkeskoler og en lille privatskole.

Ansættelsesvilkår

Ansættelsen sker ved Solrød Sogns Menighedsråd beliggende i Solrød-Greve Provsti.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Det er en betingelse, at den obligatoriske uddannelse for sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start, medmindre du i kraft af din hidtidige uddannelse opfylder uddannelseskravet.

Der er uddannelseskrav til stillingen. Se § 14 og 15 i Cirkulære nr. 10001 af 12/11 2019.

Medarbejdere, der ikke opfylder kompetencekravet for stillingen og derfor skal supplere sit kompetenceniveau, aflønnes i Løngruppe 1. Årslønnen aftales inden for intervallet 291.236,25 kr. – 385.888,14 kr. (pr. 1. april 2021-niveau). Fikspunktet er 305.798,51 kr. (pr. 1. april 2021-niveau).

Medarbejdere, der opfylder kompetencekravet for stillingen, aflønnes i Løngruppe 2. Årslønnen aftales inden for intervallet 305.798,51 kr. – 436.854,38 kr. (pr. 1. april 2021-niveau). Fikspunktet er 320.359,65 kr. (pr. 1. april 2021-niveau).

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Uafhængig af løngruppe udgør rådighedstillægget 31.997,63 kr. (pr. 1. april 2021-niveau) OK tillæg på 888,82 kr. (pr. 1. april 2021-niveau)

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Kirkekultur.nu

I forbindelse med ansættelse indhenter vi en børneattest som fornyes regelmæssigt.

Praktiske oplysninger:

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst Charlotte Bondo Gravesen, tlf. 5115 1364 eller daglig leder Vibeke Engqvist Terney, tlf. 8140 0706.

I uge 38 kan sognepræst Carsten Mølgaard Hansen, tlf. 8140 8385 kontaktes.

Ansøgning med relevante bilag stiles til Solrød Sogns Menighedsråd og sendes til Solrød Strandkirke, Mosevej 1, 2680 Solrød Strand, mrk.: ”Ansøgning Kirke- og kulturmedarbejder” eller på mail til 7203fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest fredag d. 24. september 2021.

Vi afholder ansættelsessamtaler onsdag og torsdag i uge 43. Efter første samtalerunde evaluerer vi samtalerne og beslutter, hvem vi ønsker at invitere til anden samtale, som afholdes tirsdag d. 2. november.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.