Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirkesanger til to små, men forskellige, landsbykirker i Allested-Vejle, på Fyn. - Genopslag

Stillingen er ledig fra 1.dec 2020 eller hurtigst muligt derefter

Vi tilbyder:

To fine gamle kirker – hvor især den ene har en fantastisk akustik.

Samarbejde med en imødekommende og dygtig organist, som formår at få musik ud af kirkernes små orgler, hvert med ét manuel, uden pedaler.

En menighed som bakker om sine kirker og hvor sangarrangementer er afholdte. 

Mulighed for at sætte sit præg på sognenes forskelligartede gudstjenester og aktiviteter.   

Sognene har ca. 1500 folkekirkemedlemmer

Vi søger en kirkesanger:

­Kender til den danske folkekirkes liturgi.

Som med god stemme kan lede den vokale del af de faste gudstjenester og samtidig give plads til menigheden.

Kan lede menighedssangen ved kirkelige handlinger og andre kirkelige aktiviteter.

Mestrer forskellige musikalske genre.

Begår sig naturligt mellem mennesker i alle aldre og humør, som et kirkerum kan give anledning til.

Har mod på solistopgaver og eventuelt også mestrer et instrument

Vil bistå organist, og sognepræst med opgaver som fx musikalsk legestue, byens folkekor og konfirmandundervisning.

Ansættelsesvilkår:

Stillingen er på 10 timer ugentligt

Ansættelse af en kirkesanger er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10-Centralorganisationen af 2010  og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder  eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 279.605,22 kr. – 408.653,19 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 286.774,24 kr.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.551,94 kr.(nutidskroner).
OK tillæg på 929,91 kr. (nutidskroner)

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

 

Ved kirkerne i Allested-Vejle er der ansat en sognepræst, en organist på 15 timer, en graver og en gravermedhjælper.

 

Yderligere oplysninger kan indhentes ved:

Menighedsrådsformand Aino Jensen, tlf. 22 81 19 60. Organist Lisa Balle, tlf. 22 45 08 18

Sognepræst Pernille Borum Stengaard, tlf. 20 21 51 95

Skriftlig ansøgning med relevante bilag sendes til Allested-Vejle Pastoratsråd på

e-mail: 7752@sogn.dk evt. send sikkert 7752fortrolig @sogn.dk

Ansøgningsfrist er lørdag 10 oktober. 2020.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 43

Det kan oplyses, at der kan blive indhentet referencer. Der vil blive indhentet børneattest.

Ansættelse vil ske med 3 måneders prøvetid.

Nærmere oplysninger om sognene kan findes på www.sogn.dk/allested eller www.sogn.dk/vejle og Facebook: kirkerne i Allested-Vejle