Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Sognepræst (kbf) til Ørre-Sinding og Tjørring Pastorat, Herning Nordre Provsti, Viborg Stift

Stillingen som sognepræst i Ørre-Sinding og Tjørring pastorat, Herning Nordre Provsti i Viborg Stift er ledig til besættelse pr. 1. februar 2020.

Til stillingen i Ørre-Sinding sogne er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.

Der er mulighed for at blive tilknyttet en mentor.

Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet beløb på kr. 43.000,00 årligt (grundbeløb pr. 31. marts 2012)

For så vidt angår den af menighedsrådet udarbejdede embedsbeskrivelse er denne tilgængelig på Viborg Stifts hjemmeside https://viborgstift.dk/aktuelt/ledige-praestestillinger-i-viborg-stift hvortil henvises.

For nærmere oplysninger omkring sognet henvises til sognenes respektive hjemmesider:

Ørre-Sinding: https://www.oerresinding-kirker.dk/
Tjørring: https://www.baunekirken.dk/

Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken. 

Der er knyttet en nyopført lavenergi tjenestebolig til stillingen. Tjenesteboligen er beliggende i Ørre (Ørre Byvej 88). Boligbidrag vil blive fastsat ved vurdering.

Den nyopførte tjenestebolig bliver ikke klar til indflytning pr. 1. februar 2020. Der må derfor påregnes flytning fra en midlertidig præstebolig til den nye bolig, når denne står klar til indflytning.

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, men skal sendes til Biskoppen over Viborg Stift (mrk. "ansøgning") eller pr. mail til: kmvib@km.dk og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdato kl. 15.00. Såfremt ansøgninger fremsendes digitalt gøres opmærksom på, at der ikke kan modtages e-post, som indeholder .zip-filer og/eller aktive makro-filer (.docm). Ansøgninger kan fremsendes som sikker post fra www.borger.dk

Kontaktoplysninger provst Carsten Hoffmann, Herning Nordre Provsti:
Telefon 4036 4236 ∙ E-mail: caho@km.dk                  

Kontaktoplysninger Viborg Stift:
Telefon 8662 0911 ∙ E-mail: kmvib@km.dk                

Opslået:          5. november 2019
Udløber:        25. november 2019