Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirkegårdsmedarbejder til Beder-Malling Kirkegårde (barselsvikariat), Aarhus Søndre Provsti

 

Til barselsvikariat søger vi en medarbejder der har lyst til at indgå i vores grønne team ved Beder og Malling Kirkegårde, og som evner både at samarbejde men også kan tage ansvar for egne opgaver.

Stillingen er på 37 timer pr. uge i gennemsnit og er tidsbegrænset til udgangen af marts måned 2022 med mulighed for forlængelse.

Tiltrædelse 6. april 2021.

Vi er en arbejdsplads præget af et godt arbejdsmiljø med fokus på involvering, arbejdsglæde og ordentlighed i alle samarbejdsrelationer både internt i kirken og eksternt.

Vi lægger vægt på, at du:

  • Har erfaring og interesse for pasning af grønne områder og erfaring med brug af maskiner, hækkeklipper, trimmer mv.
  • Kan holde dig selv i gang med blik for grundig og effektiv løsning af opgaverne, og et praktisk håndelag
  • Har blik for det kreative ved grandækningen.
  • Kan udvise passende adfærd i forhold til pårørende på kirkegårdene
  • Har kørekort

Du bliver ansat som gartner. Ansættelse og aflønning sker efter Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer (OAO-S) samt Organisationsaftalen for landbrugsmedhjælpere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere indgået mellem Finansministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Lønnen udgør pr. time på trin 1: 152,04 kr. og på trin 2: 156,59 kr. Der sker overgang til månedsløn efter 5 måneders ansættelse. Ansættelsen er omfattet af en arbejdsgiverbetalt pensionsordning.

Der er 3 måneders prøvetid. Der vil blive indhentet børneattest.

Se mere om os på www.bederkirke.dk og www.mallingkirke.dk eller kontakt kirkegårdsleder Henriette Thomasen på 244 113 50.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning, send den senest den 5.marts 2021. Ansøgningen sendes til kirkegårdsleder Henriette Thomasen på bemaki@os.dk

Det vi blive indhentet referencer inden en eventuel ansættelse.