Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Godthåb kirke søger gravermedhjælper

En stilling som sæsonbeskæftiget gravermedhjælper i Godthåb sogn er ledig pr. 1. april og frem til 30. november 2021. Der er mulighed for flere timer samt forlængelse.

Der arbejdes ud fra en årsnorm på 925 timer, hvor man i samarbejde med graveren planlægger sine timer således at der afløses gensidigt.
Der vil være  udsving i forhold til højsæson med flere timer om sommeren og lavsæson med færre timer om vinteren. Aflønning sker på timebasis.

Det er graveren, der stå for planlægning og har det overordnede ansvar for kirkegården, mens det forventes at gravermedhjælperen påtager sig medansvar.
Vi håber på, at du har lyst til og mod på at indgå i samarbejdet med henblik på renhold og udvikling af kirkegården samt kirketjeneste ved kirkelige handlinger.

Arbejdet omfatter:

 • Renhold og vedligehold af kirkegården samt øvrige arealer.
 • Årstidsbestemte opgaver som hækklipning, grandækning og snerydning
 • Rengøring af kirkens bygninger
 • Kirketjeneropgaver - må kunne afløse ved gudstjenester samt stå for kirkelige handlinger m.v. under graverens ferie
 • Forefaldende opgaver

Vi forventer:

 • At du kan bidrage positivt og konstruktivt til teamet og til løsning af de mange forskellige arbejdsopgaver, der til tider kan være fysisk krævende.
 • At du er empatisk og kan møde brugerne af kirke og kirkegården.
 • At du er positiv og har respekt for kirkens handlinger og værdier.
 • At du har lyst til at indgå i et konstruktivt samarbejde med menighedsråd, præst og øvrige ansatte.
 • At du har viden om beplantning og beskæring
 • At du har Kørekort B

Vi kan tilbyde:   

 • En god og alsidig arbejdsplads
 • Engagerede arbejdskolleger med humor og en ligefrem tilgang til tingene
 • Oplæring efter behov

 

Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere uden gartnerisk uddannelse for øvrig land kr. 254.779,12 (trin 1) og kr. 261.893,00 (trin 2) (nutidskroner). Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere med gartnerisk uddannelse for øvrig land kr. 292.520,00 (trin 1) og kr. 301.278,00 (trin 2) (nutidskroner). Der sker aflønning på timeløn. Den viste løn er for en fuldtidsstilling.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse graver Jens Christian Weinkouff

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 9107fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 28. februar 2021 kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted snarest muligt efter fristens udløb.