Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Roskilde Kirkegårde søger 2 gartnere

Vi forventer:

  • At du er uddannet anlægsgartner gerne med erfaring fra anden kirkegårdsdrift.
  • At du er fagligt dygtig og hellere vælger den rigtige end den nemme løsning
  • Indstillet på at deltage i vagtordninger (f.eks. snevagt og gravervagt)
  • At du deltager aktivt i samarbejdet med dine kollegaer – såvel fagligt som socialt
  • At du kan deltage i urnenedsættelser og gravstedssalg
  • At du taler og forstår dansk
  • At du som minimum har kørekort kategori B og erfaring i brug af maskiner

Roskilde Kirkegårde består af Østre Kirkegård, Gl. Vor Frue Kirkegård og Gråbrødre Kirkegård på i alt ca. 14 ha. Desuden drives 3 omegnskirkegårde på entreprenørbasis. Der er ca. 30 ansatte i vækstsæsonen, hvoraf de 24 arbejder i gartnerteams.

Vi kan tilbyde:

En fast fuldtidsstilling med start 1. januar 2022 eller hurtigst muligt, hvor du får gartnerfaglige udfordringer og arbejder selvstændigt.

En spændende arbejdsplads i fortsat udvikling og med gode muligheder for medbestemmelse på egen hverdag.

Flekstid, gode arbejdsmiljøforhold og dygtige kollegaer.

Ansættelse sker ved Roskilde Kirkegårde, Kong Magnusvej 13, 4000 Roskilde

Ansættelse og aflønning sker efter Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer (OAO-S) samt Organisationsaftalen for landbrugsmedhjælpere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere indgået mellem Finansministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Lønnen udgør årligt for gartnere i det øvrige land 295.463,- kr. (trin 1) og 304.310,- kr. (trin 2) (nutidskroner) samt tillæg efter indplacering i kirkegårdens lønsystem jævnfør ”ny løn”.

Der vil være en 3 måneders prøvetid.

Nærmere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til Kirkegårdsassistent Hanne Bek på telefonnummer 5115 6748 /mail: hb@roskilde-kirkegaarde.dk.

Ansøgningen sendes til 7156fortrolig@sogn.dk inden 03. december 2021 kl. 12.00
Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag d. 16/12 eller mandag d. 20/12 2021. Kirkegården vil indhente referencer og straffe- og børneattest i forbindelse med ansættelsen.