Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Gravermedhjælper med kirketjeneste

En stilling som gravermedhjælper ved Ødum og Hadbjerg kirker og kirkegårde er ledig pr. 1. januar 2022.

Stillingen er på 16 timer pr. uge. Aflønningen sker på timebasis. Afhængigt af opgaver og årstid kan der i perioder forventes overarbejde.

Stillingen er tidsbegrænset med ophør den 31.7.2022.

Vi forventer, at du:
- kan lide at indgå i arbejdsfællesskaber
- er ansvarsbevidst, imødekommende og fleksibel
- har interesse i arbejdet med grønne områder
- sætter pris på at arbejde i det fri
- indgår i ligelig deling af gudstjenester, begravelser mv. med graveren
- er vikar for graveren under dennes ferie
- har forståelse for folkekirkens opgaver og traditioner

Ødum og Hadbjerg Sogne har ca. 2400 indbyggere. De fem medarbejdere samarbejder tæt omkring betjening af to kirker og kirkegårde samt Ødum Præstegård.

Medarbejderne indgår desuden i samarbejde omkring kirkernes mangeartede aktiviteter med præster og personale i Hadsten Storpastorat samt kirkegårdene i Hadsten.

Vi tilbyder dig:
- et godt teamsamarbejde omkring gudstjenester og kirkegårde
- et godt arbejdsmiljø med engagerede kolleger og menighedsråd
- mulighed for selvstændig planlægning og indflydelse på arbejdet
- en arbejdsplads med en uformel omgangstone
 

Ansættelse sker ved Ødum-Hadbjerg Menighedsråd, Kirkevej 5, 8370 Hadsten.

Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere uden gartnerisk uddannelse for øvrig land kr. 257.342,53 (trin 1) og kr. 264.527,77 (trin 2) (nutidskroner). Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere med gartnerisk uddannelse for øvrig land kr. 320.896,45 (trin 1) og kr. 304.309,56 (trin 2) (nutidskroner). Der sker aflønning på timeløn.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til daglig leder Rikke Antvorskov via mail til 8147fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Ødum-Hadbjerg Menighedsråd på mail til 8147fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest torsdag d. 9. december 2021, kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler finder sted tirsdag d. 14. december 2021 om formiddagen.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.