Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Organist til Sorgenfri Kirke

Sorgenfri Kirke
Stillingsoplysninger: Overenskomstansættelse
Stillingsstørrelse: 37 timer
Ansøgningsfrist: 01.10.2021 kl. 12.00

 

Sorgenfri Kirke, Sorgenfri Sogn, Kgs. Lyngby provsti, Helsingør Stift har en organiststilling ledig til besættelse pr. 01.12.2021

Vi søger en engageret og fagligt kompetent organist med Kirkemusikalsk kandidateksamen, som kan videregive musikglæde både til gudstjenester og andre aktiviteter i og omkring kirken. En organist, som er bredt funderet i klassisk musik og har interesse for også at udvikle den rytmiske kirkemusik, og som med entusiasme vil videreudvikle de mange forskellige musikalske aktiviteter, der findes i Sorgenfri Kirke.

Organisten i Sorgenfri Kirke er en vigtig medspiller i det kirkelige liv. Det er derfor vigtigt, at organisten har et godt samarbejde først og fremmest med kirkens præster og korleder, men også med de øvrige ansatte og menighedsrådet, og at organisten føler et medansvar for at musik og sang forbliver en vigtig del af Sorgenfri Kirke.

Vi tilbyder:

En kirke med stor søgning og med en levende og sangglad menighed, der værdsætter musikken.

Et søndagskantori bestående af frivillige amatørsangere fra menigheden, ledet af og øver med organisten fra kl. 9.00 før hver højmesse.

Fællessangsaftener tirsdag aften i mdr. jan - april og sep – nov ledet af organisten.

Fire kor i form af et spire-, et børne-, et ungdoms- og et kvindekor ledet af korlederen og med et samarbejde med organisten.

Et godt og inspirerende arbejdsmiljø med et engageret menighedsråd, der er lydhøre over for nye tiltag og gerne vil samarbejde om disse. Der er en velfungerende medarbejdergruppe, der arbejder godt sammen og brænder for at være kirke. Medarbejdergruppen består af tre præster, to kordegne, to kirketjenere, én organist og en korleder, der vikarierer for organisten. 

Et godt og nyrenoveret Frobenius orgel med 36 stemmer og et Fazioli flygel i kirkerummet. Derudover et Steinway flygel i menighedssalen.

Sorgenfri Sogn har 6.528 indbyggere, hvoraf 4.742 er medlemmer af Folkekirken

Ansættelse sker ved Sorgenfri Menighedsråd.

Ansættelsen som organist er omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister med tilhørende protokollater. Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk
Årslønnen for en overenskomstansat DOKS organist aftales iht. det aftalte basislønsystem. Indplacering sker efter anciennitet. Startløn på basisløntrin 4 med 285.240 kr. – slutløn på basisløntrin 8 med 347.571 kr. grundbeløb pr. 31/3 – 2012, svarende til 316.910,- kr. til 386.161,- kr. aktuelt niveau.  
Der er rådighedsforpligtelse til stillingen, hvorfor der ydes rådighedstillæg med begyndelsestrin med 36.700,- kr. til sluttrin med 57.000 kr. årligt grundbeløb pr. 31./3-2012, svarende til 40.774,76 kr. til 63.328,65 kr. aktuelt niveau.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til formand for menighedsrådet Kirsten Damgaard, tlf. 28892006. til kbf. sognepræst Kathrine Holme Johannesen tlf. 21740044 og til korleder Vibeke Sahner Ockelmann tlf. 29421669

Ansøgningen med relevante bilag inkl. eksamensbevis og CV sendes til mail 7122fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 1. oktober 2021 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted mandag den 25. oktober
Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet børneattest i forbindelse med ansættelsen.