Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Graver

Stillingen som graver ved Hammelev Kirke, Hammelev Sogn er ledig pr. 1/2 2020.

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Graveren skal varetage følgende opgaver:

 • Varetage og være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelser m.m.
 • Kirketjeneste ved kirkelige handlinger
 • Klargøring og rengøring af kirken
 • Udskrivning af regninger og legataftaler
 • Vedligeholde den til kirken tilhørende præstegårdshaves græs og hæk samt fortov
 • Udvendig vedligehold ved sognehus
 •  

Hammelev Sogn har 1530 indbyggere og sognet er kendetegnet ved højt aktivitetsniveau og godt samarbjede mellem sognets forskellige aktører.

Kirken har installeret automatisk ringeanlæg.

Vi forventer, at du:

 • Er ansvarsfuld og har sans for at prioritere opgaverne på kirkegården og se, hvad der er vigtigt at tage fat på.
 • Har gode samarbejdsevner og kan få hverdagen til at fungere med de andre ansatte.
 • Er imødekommende overfor dem, der kommer på kirkegården, både som pårørende og almindelige borgere.
 • Kan samarbejde med vores fuldtids gravermedhjælper.

 

Ansættelse sker ved Hammelev Sogns Menighedsråd beliggende Kirkeforte 3, Hammelev, 6500 Vojens.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

For ansøgere uden gartnerisk uddannelse, sker indplacering i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 294.315,23 kr. – 351.298,78 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 294.315,23 kr.

For ansøgere med gartnerisk uddannelse, sker indplacering i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 286.774,24 kr. – 365.636,83 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 301.113,39 kr.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.551,94 kr. (nutidskroner).

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK. 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Thomas Lauenstein på telefonnummer 22168652/mail 8973@sogn.dk .

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 8973@sogn.dk .

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 22. nov. 2019            

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted torsdag d. 28 nov. 2019

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.