Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

organist/kirkemusiker

Organist/Kirkemusiker

 

Genopslag

En stilling som organist/kirkemusiker ved Gadstrup og Snoldelev Kirker, Gadstrup - Snoldelev Pastorat er ledig til besættelse snarest.

Stillingen er på 25 timer pr. uge, men menighedsrådene er åbne for forhandling, såfremt der ønskes et lavere ugentlig timetal (mellem 10 – 25 timer), eksempelvis baseret på at opgaverne reduceres til kun at omfatte medvirken ved gudstjenester og kirkelige handlinger.

For organisten/kirkemusikeren vil 25 timer om ugen omfatte:

 

  • Medvirke ved gudstjenester og kirkelige handlinger i begge kirker
  • Medvirke ved plejehjemsgudstjenester og andagter
  • Arrangere 1 – 2 koncerter årlig i hver kirke.
  • Opstarte og lede et voksenkor (folkekor)
  • Medvirke ved konfirmandundervisning
  • Medvirke ved menighedsmøder

 

Gadstrup Sogn har 2.171 indbyggere, og Snoldelev Sogn har 1.370 indbyggere. Sognene er kendetegnet ved, at der er tale om forholdsvis små sogne med mange aktiviteter i og omkring kirken.

Orglet i Gadstrup Kirke er Th. Frobenius og Sønner orgel fra 1946 med 8 stemmer.

Orglet i Snoldelev Kirke er et Gunnar Fabricius Husted orgel fra 1977 med 11 stemmer.

Vi forventer, at du:

  • har eller er i gang med en kirkemusikalsk uddannelse
  • kan lede et kor
  • er fleksibel, udadvendt og kreativ
  • er indforstået med folkekirkens grundlag

 

Ansøger bedes angive det ønskede timeantal i ansøgningen.

 

Ansættelse sker ved Gadstrup og Snoldelev Sognes Menighedsråd beliggende Snoldelev Bygade 12, 4621 Gadstrup.

 

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

 

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

 

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Baseret på en ugentlig arbejdstid på 25 timer forestiller menighedsrådene sig en aflønning efter de nedenfor anførte rammer.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 191.863,00 kr. – 280.414,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 196.781,00 kr. (nutidskroner). Der er ikke rådighedsforpligtelse til stillingen. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådene og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.


Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 214.129,00 kr. – 260.920,00 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes ikke rådighedstillæg i stillingen. Indplacering ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 206.621,00 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 217.089,00 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet.

OK tillæg på 638,68 kr. (nutidskroner). OK tillægget gives kun til kirkemusikere omfattet af organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og CO10.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst Malene Guassora på telefonnummer 4610+109/mail mg@km.dk.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til på mail til 7210fortrolig@sogn.dk og 7198fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 27.09.21.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted i slutningen af uge 39 .

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.