Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Graver søges til Torslev og Ø. Svenstrup kirker

Torslev/Ø Svenstrup kirkers menighedsråd søger en graver.

Stillingen er på 37 timer pr. uge og ønskes besat 1. august 2020 eller efter aftale.

Vi forventer, med baggrund i de meget varierende opgaver, at ansøger til stillingen i samarbejde med vores gravere ved Lerup, Tranum og Koldmose kirker

 • kan varetage og være ansvarlig for kirkegårdenes vedligeholdelse, gravfæstelser m.m.
 • kan varetage pasning, tilsyn og rengøring af kirke
 • kan forberede og medvirke ved gudstjenester og øvrige kirkelige handlinger
 • kan vejlede kirkegårdenes brugere
 • kan arbejde selvstændigt og samvittighedsfuldt
 • kan varetage administrative opgaver i Brandsoft kirkegårdssystem

Vi søger en medarbejder, der

 • har sans for at møde mennesker i sorg og glæde og kan være nærværende, respektfuld, lyttende, diskret og loyal.
 • er venlig og imødekommende, stabil, fungerer godt socialt og er indstillet på et konstruktivt samarbejde med præst, menighedsråd, kirkens øvrige ansatte og frivillige.
 • vil medvirke til, at der er et godt arbejdsmiljø, er fleksibel, engageret og kan tage initiativ.
 • kan tilrettelægge arbejdet hensigtsmæssigt og selvstændigt for vores gravermedhjælper.
 • kommunikerer godt i skrift og tale samt har gode IT-kundskaber på brugerniveau.
 • har relevant faglig uddannelse, eller blot har stor interesse for faget, og er villig til løbende efteruddannelse
 • er fortrolig med Folkekirken og har indsigt i dens liv og struktur.

Vi tilbyder

 • en selvstændig og udfordrende stilling med stor indflydelse på egen hverdag
 • en engageret medarbejdergruppe og
 • en arbejdsplads, hvor der i kirkerne er stor aktivitet. Fra 1. juli 2020 er vi et nyt fem-sogns pastorat.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsen. Se cirkulære (CIR nr. 10001 af 12/11/2019) om uddannelseskrav for kirkefunktionærer på www.folkekirkenspersonale.dk.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1, for gravere uden gartnerisk uddannelse. Årslønnen aftales inden for intervallet 296.798,00 kr. — 354.262,00 kr. (nutidskroner).

Fikspunktet er årligt 296.798,00 kr. (nutidskroner).

Der ydes et årligt rådighedsbeløb på 21.733,75 kr. (nutidskroner).

Stillingen er indplaceret i løngruppe 2, for gravere med gartnerisk uddannelse. Årslønnen aftales inden for intervallet 289.193,00kr. — 368.721,00 kr. (nutidskroner).

Fikspunktet er 303.654,00 kr. (nutidskroner).

Der ydes et årligt rådighedsbeløb på 21.733,75 kr. (nutidskroner).

Menighedsrådets forslag til lønniveau er fikspunktet årligt ved ansættelse på 37 timer. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.

Ansættelsen sker med tre måneders prøvetid.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest i forbindelse med ansættelsen.

Kontakt os endelig for mere om stillingen. Du er velkommen til at kontakte formand for menighedsrådet Gurli Mose Pedersen, tlf 20641146, eller graver Dan Kristensen tlf 24245191.

Ansøgning med relevante bilag sendes til Torslev/Ø. Svenstrup menighedsråd 8395fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest søndag den 05.07.2020.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 28.

Se mere om vore kirker på www.kirkeogsogn.dk eller på vores Facebook-sider: (Torslev og Ø. Svenstrup kirker) og/eller (Lerup Tranum og Koldmose kirker).