Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kordegn til Vinding Sogn, Vejle

Vinding kirke, Vejle søger en kordegn 25 timer gennemsnitligt pr. uge til tiltrædelse 1. juni 2021.

Kordegnen medvirker til at varetage følgende opgaver:

 • Kontorbetjening i åbningstiden
 • Personregistrering
 • Regnskabsopgaver (bogføring og regnskabsaflæggelse varetages eksternt)
 • Sekretær for menighedsrådet og præsterne
 • Kalenderopdateringer
 • Kommunikation (i samarbejde med kirke- og kulturmedarbejder)
 • Ad hoc opgaver

Arbejdstiden forventes at være på hverdage i dagtimer, med enkelte undtagelser for aftenmøder (f.eks. menighedsrådsmøder)

Der er ingen fast søndagskirketjeneste eller fast deltagelse ved kirkelige handlinger.

Vi lægger vægt på, at du:

 • Har gennemført kordegneuddannelsen
 • Er omhyggelig, ansvarsbevidst og serviceorienteret
 • Har gode kommunikationsevner på skrift såvel som i tale.
 • Kan samarbejde på tværs og har et godt humør.
 • Er åben og fordomsfri i mødet med mennesker
 • Har sans for kirken som arbejdsplads og engagement i kirkens arbejde.

Har du særlige kvalifikationer ser vi dem gerne bragt i spil i samarbejde med personale og menighedsråd.

Om Vinding Sogn:

Vinding Sogn er et sogn i vækst med knap 3.700 indbyggere, hvoraf 85 % er medlemmer af Folkekirken.

Sognet er aldersmæssigt bredt sammensat med mange børnefamilier, en stor gruppe i den erhvervsaktive alder og mange ældre.

Vinding Kirke er opført i ca. 1150 med en sognegård, der er bygget i 1997, med en netop færdiggjort udvidelse.

Desuden er der gang i 175 nye boliger tæt på kirken, som snart er indflytningsklare.

Kirken har et aktivt sogneliv med voksenkor, koncerter, foredrag, konfirmander, minikonfirmander, babysalmesang, gåklub og strikkeklub samt med nye tiltag i tankerne.

Du vil blive en del af kirkens team, som tæller 2 præster, 1 organist, 1graver og 1 gravermedhjælper, 1 kirke- og kulturmedarbejder, 2 kirkesangere.

Vi lægger vægt på et godt samarbejde mellem alle ansatte og menighedsråd, så vi sammen kan sætte retningen for kirkens arbejde, ved at lytte til hinanden, respektere hinanden og give plads til nye idéer.

Læs mere om vores sogn på www.vindingkirkevejle.dk

Det praktiske:

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation af 2010 (CO10 fællesoverenskomsten) og organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kordegn.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 2. Årslønnen aftales inden for intervallet 288.924 kr. – 382.825 kr. (nutidskroner) med fikspunkt på 303.370 kr. (nutidskroner). OK-tillæg 827 kr. pr. år (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening.

Løn forhandles efter kvalifikationer og opgaver i øvrigt. Aftale om indplacering af kirkefunktionæren inden for rammen af vedkommende intervalløn indgås i henhold til overenskomstens § 2 stk. 3 mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening.

Det er en forudsætning for ansættelse, at en ansøger, der ikke er eller har været ansat i stilling som kordegn med tjenestemands- eller overenskomstansættelses vilkår, og som ikke allerede har gennemført kordegneuddannelsen, gennemfører 5 ugers grundlæggende uddannelse inden 2 år efter ansættelsen.

Som led i ansættelsen skal du have adgang til ministerialbogen, og skal forud have bestået uddannelse i personregistrering.

Herudover skal de krævede regnskabsmoduler ligeledes gennemføres inden 2 år efter ansættelsen. Se cirkulære om uddannelseskrav for kirkefunktionærer på www.folkekirkenspersonale.dk.

Menighedsrådet kan oplyse, at:

 • der vil blive indhentet referencer
 • der vil blive indhentet børneattest (med fornyelse).
 • ansættelse vil ske med en prøvetid på tre måneder.
 • Ansættelsesmyndighed er Vinding Sogns menighedsråd, Vejle
 • Arbejdsstedet er Svinholtvej 4a, 7100 Vej

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådsformand og kontaktperson Jørgen Møller Madsen, tlf. 40848013 e-mail: 7917fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen stiles til Vinding Sogns Menighedsråd, mrk. ansøgning og sendes til 7917fortrolig@sogn.dk eller Jørgen Madsen, Linnetvej 46, 7100 Vejle

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest 16. april 2021 kl. 12.00

Samtaler forventes at finder sted i uge 16.