Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Præstesekretær/regnskabsfører søges.

Præstesekretær/regnskabsfører søges.

Stillingen ønskes besat 1. november 2020 eller efter aftale.

 

Vrå Sogns Menighedsråd søger en person, der ønsker at arbejde med både sekretæropgaver og regnskab.

 

Dine opgaver - som præstesekretær i Vrå sogn:

 • sekretærfunktioner for præst og menighedsråd
 • personregistrering og øvrig betjening af sognets beboere
 • ansvarlig for koordinering af arrangementer og ajourføring af den fælles kalender
 • ansvarlig for drift af kirkens hjemmeside og øvrige sociale medier
 • øvrige ad hoc opgaver efter aftale med præst og menighedsråd
 • regnskab, budget og lønadministration

 

Dine opgaver - som regnskabsfører for fem sogne:

 

 • daglig bogføring og betalinger
 • årsregnskab og budgetlægning
 • afstemninger og periodiseringer
 • kvartalsrapportering og løbende rapportering til de fem menighedsråd
 • momsopgørelser
 • lønadministration
 • debitorer og kreditorer
 •  

Vi forventer, at du:

 • har uddannelse og erfaring inden for regnskab, styring af budgetter og løn
 • er uddannet kordegn eller er villig til at gennemføre uddannelsen
 • er imødekommende, ansvarsbevidst og selvstændig
 • er fortrolig med Folkekirken og har indsigt i dens liv og struktur
 • har gode IT‐kompetencer og gerne kendskab til Brandsofts systemer
 • har ordenssans og evne til at overholde deadlines
 •  

Vi tilbyder:

 • en stilling på 30 timer pr. uge
 • en selvstændig og udfordrende stilling med stor indflydelse på egen hverdag
 • med både udfordringer og udviklingsmuligheder
 • oplæring i Folkekirkens økonomi
 • plads til faglig og personlig udvikling
 • et godt og inspirerende arbejdsmiljø sammen med præst,
 • menighedsråd og øvrige ansatte
 • nye og moderne rammer for det daglige arbejde på
 • Kirke- og kirkegårdskontoret, Lundensgade 8, Vrå

 

Ansættelsen er omfattet af

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

 

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

 

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kordegne gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

 

Årslønnen

Stillingen er indplaceret i løngruppe 2.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 289.193,45 kr. – 383.181,44 kr. (nutidskroner).

Fikspunktet er 303.653,57 kr. (nutidskroner).

OK tillæg på 827,43 kr. (nutidskroner)

Løn og OK tillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening.

 

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

 

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til

formand Inger-Lisbeth Munch Gårdbo på tlf. 29 10 48 83

sognepræst Henrik Bang-Møller på tlf. 98 98 10 40

 

Kunne du tænke dig et alsidigt job, hvor du både får lov til at benytte

dine faglige og menneskelige kompetencer,

er stillingen som præstesekretær/regnskabsfører måske noget for dig?

 

Ansøgning med relevante bilag sendes til Vrå Menighedsråd på mail: 8414fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 22. september 2020 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler finder sted i uge 39 og 40.

 

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest i forbindelse med ansættelsen og at der er 3 måneders prøvetid.

 

Se mere om Vrå sogn på www.vråkirke.dk

 

Vi glæder os til at modtage din ansøgning