Fortsæt til hovedindholdet
Bryllup
Typiske spørgsmål og svar
Kirkebryllup

Spørgsmål og svar om bryllup

Her kan du læse en række ofte stillede spørgsmål om bryllup i folkekirken. Hvis ikke du får svar på dit spørgsmål kan du kontakte din præst/ lokale kirke.

Find din kirke

Sankt Johannes Sogn

Hjemmeside: sktjohannes.dk

Email: sanktjohannes.sogneaarhus@km.dk

Skal brudens far følge hende op til alteret?

Nej, parret aftaler med præsten, hvordan vielsen skal indledes. I bestemmer selv, om I eksempelvis hellere vil gå ind i kirken sammen.

Hvor mange gange skal der svares ja?

Både brud og gom svarer ja to gange: Til juridisk indgåelse af ægteskab og til at elske og ære hinanden.

Er der frit valg af kirke, når man skal giftes?

Nej. I kan blive gift i kirken i jeres bopælssogn eller i en anden kirke, I har tilknytning til. Henvend jer til præsten eller kirkekontoret, hvis I vil vide, om I opfylder kravet om tilknytning til kirken. I kan blive gift i folkekirken, når I begge eller en af jer er medlem.

Er et kirkebryllup juridisk gyldigt?

Ja, folkekirken har som en række andre trossamfund vielsesmyndighed.

Hvorfor skal der være vidner i kirken?

En vielse i folkekirken har juridisk gyldighed. Derfor skal der være to vidner tilstede under vielsen. Vidnernes navne og adresser noteres i kirkebogen.

Kan vi blive gift i det fri?

Ja. En forsøgsordning i folkekirken betyder, at hvis I som brudepar har en særlig tilknytning til et sted og jeres præst kan godkende det, kan vielsen foregå uden for kirken. Det kan eksempelvis være hjemme i haven hos jer selv.

Hvor skal brudeparret sidde i kirken?

Der er ingen regler for, hvor brudeparret sidder i kirken. Ofte stiller man stole over for hinanden. På den ene side sidder gommen og forloveren eller hans far; og over for sidder bruden med sin far. Men I kan også vælge eksempelvis at side alene sammen foran alteret. I aftaler dette med præsten til samtalen før brylluppet.

Hvad skal vi tale med præsten om?

Alle brudepar taler med præsten før deres kirkebryllup. I vælger salmer sammen med præsten og drøfter alt det praktiske i forbindelse med vielsen. Præsten forbereder vielsestalen ud fra jeres samtale. Præsten har tavshedspligt. Hvis noget bekymrer jer før den store dag, har I også mulighed for at bringe det ind i samtalen. Samtalen kan også handle om kristen tro.

Kan et brudepar blive viet i kirken, hvis de allerede er gift på rådhuset?

Nej. Men brudeparret kan få en kirkelig velsignelse, som er et ritual, der minder om vielsen.

Hvad er en prøvelsesattest?

En prøvelsesattest er et dokument fra kommunen, som bevidner, at I ikke er gift med andre i forvejen. Før vielsen i kirken, skal I have en prøvelsesattest fra kommunen, som skal afleveres til præsten eller kirkekontoret. I skal udfylde en ægteskabserklæring og aflevere den til kommunen for at få prøvelsesattesten. Attesten viser, at I opfylder betingelserne for at indgå ægteskab. Prøvelsesattesten er gyldig i fire måneder.

Kan jeg få min kærestes mellemnavn?

Hvis I vil ændre navn i forbindelse med jeres bryllup, skal I selv ansøge om det på borger.dk. I kan som hovedregel få hinandens mellem- og efternavne. Indtil tre måneder efter vielsen er det gratis at få foretaget navneændring.

Læs også om bryllup: Det skal I huske