Folkekirken i tal
Begravelse

Begravelser i folkekirken

 

I 2020 blev der foretaget 44.049 kirkelige begravelser i folkekirken. Det svarer til, at 81 % af alle der døde i Danmark blev begravet eller bisat under medvirken af en præst fra folkekirken. 

Folkekirkelige begravelser på landsplan og i de 10 stifter, 2006-2020