Folkekirken i tal
Begravelse

Begravelser i folkekirken

 

I 2019 blev der i folkekirken foretaget 44.271 kirkelige begravelser. Ved kirkelig begravelse forstår man, at en præst medvirker ved en højtidelighed og bl.a. foretager jordpåkastelse, før kisten begraves eller kremeres.

Antallet af kirkelige begravelser i 2019 svarede til, at 82,7 procent af alle, der døde i Danmark, blev begravet eller bisat under medvirken af en præst i folkekirken.

Folkekirkelige begravelser på landsplan og i de 10 stifter, 2006-2019