Folkekirken i tal
Begravelse

Begravelser i folkekirken

 

I 2018 blev der i folkekirken foretaget 45.324 kirkelige begravelser. Ved kirkelig begravelse forstår man, at en præst medvirker ved en højtidelighed og bl.a. foretager jordpåkastelse, før kisten begraves eller kremeres.

Antallet af kirkelige begravelser i 2018 svarede til, at 82,6 procent af  alle, der døde i Danmark, blev begravet / bisat under medvirken af en præst i folkekirken.

Kirkelige begravelser i folkekirken på landsplan og i de 10 stifter, 2006-2018