Folkekirken i tal
Dåb

Dåb i folkekirken

 

I 2018 blev der i alt foretaget 41.601 dåb i folkekirken. Langt de fleste, der bliver døbt, er børn, som er mindre end et år gamle. I tallet indgår imidlertid også dåb af større børn samt voksne.

Tabellen herunder viser antallet af dåb i landet som helhed samt i hvert af de 10 stifter.

Døbte i 2018

Dåbsprocent

Siden midten af 1970'erne er der blevet udarbejdet statistik over, hvor stor en del af de nyfødte der bliver døbt og dermed bliver medlemmer af folkekirken. Dåbsprocenten bliver opgjort på grundlag af CPR, hvor der er en særlig markering ved de personer, der er medlemmer af folkekirken. Da man begyndte at udarbejde dåbsprocent, skulle børn senest være døbt eller navngivet uden dåb, når de fyldte 1 år. Derfor opgøres dåbsprocenten for børn, der er født i et bestemt år, først på det tidspunkt, hvor de alle er fyldt 1 år. Den nyeste dåbsprocent vedrører således børn, der er født i 2016.

Dåbsprocenter 1990-2017

Tabellen herunder viser dåbsprocenter, dels i landet som helhed, dels i hvert af de 10 stifter, for børn, der er født i årene 1990-2017. Der er dog ikke opgjort dåbsprocent for børn, der er født i 2001 og 2002.