Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken i tal
Dåb

Dåb i folkekirken

I 2023 blev der i alt foretaget 38.333 dåb i folkekirken.

Antal dåb i hvert af de 10 stifter

Dåbsprocent

Siden midten af 1970'erne er der blevet udarbejdet statistik over, hvor stor en del af de nyfødte der bliver døbt og dermed bliver medlemmer af folkekirken. Dåbsprocenten bliver opgjort på grundlag af CPR, hvor der er en særlig markering ved de personer, der er medlemmer af folkekirken. Da man begyndte at udarbejde dåbsprocent, skulle børn senest være døbt eller navngivet uden dåb, når de fyldte 1 år. Derfor opgøres dåbsprocenten for børn, der er født i et bestemt år, først på det tidspunkt, hvor de alle er fyldt 1 år. Den nyeste dåbsprocent vedrører således børn, der er født i 2022.

Dåbsprocenter 1990-2022

Tabellen herunder viser dåbsprocenter på landsplan og i de 10 stifter for børn, der er født i årene 1990-2022. Dåbsprocenten udregnes som andelen af børn i en årgang, der er blevet medlemmer af folkekirken.