Folkekirken i tal
Medlemmer

Folkekirkens medlemmer

 

Den 1. januar 2021 var der 4.311.333 medlemmer af folkekirken. Det er 73,8% af de i alt 5.840.045 indbyggere i Danmark.

Antallet af medlemmer i folkekirken og antallet af indbyggere er opgjort pr. 1. januar 2021. Opgørelsen er lavet af Danmarks Statistik på grundlag af Det Centrale Personregister CPR, hvor der er en særlig markering ved de borgere, som er medlemmer af folkekirken.

Danskere, der er bosat i udlandet, men som fortsat er medlemmer af folkekirken, indgår ikke i opgørelsen.

 

Medlemsprocent 2006-2021 for hele landet og de ti stifter
 

Se alle tallene, samt fordeling på årstal, aldersgrupper og geografi hos Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter samt på Statistikbanken>Kultur og kirke>Folkekirken.