Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken i tal
Medlemmer

Folkekirkens medlemmer

 

Den 1. januar 2024 var der 4.253.575 medlemmer af folkekirken. Det er 71,4 % af de i alt 5.961.249 indbyggere i Danmark.

Antallet af medlemmer i folkekirken og antallet af indbyggere er opgjort pr. 1. januar 2024. Opgørelsen er lavet af Danmarks Statistik på grundlag af Det Centrale Personregister CPR, hvor der er en særlig markering ved de borgere, som er medlemmer af folkekirken.

Danskere, der er bosat i udlandet, men som fortsat er medlemmer af folkekirken, indgår ikke i opgørelsen.

 

Medlemsprocent 2006-2022 for hele landet og de ti stifter
 

Se alle tallene, samt fordeling på årstal, aldersgrupper og geografi hos Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter samt på Statistikbanken>Kultur og kirke>Folkekirken.