Folkekirken i tal
Medlemmer

Folkekirkens medlemmer

 

Den 1. januar 2019 var der 4.339.511 medlemmer af folkekirken. Det var 74,7% af de i alt 5.806.081 indbyggere i Danmark.

Antallet af medlemmer i folkekirken og antallet af indbyggere er opgjort pr. 1. januar 2019. Opgørelsen er lavet af Danmarks Statistik på grundlag af Det Centrale Personregister CPR, hvor der er en særlig markering ved de borgere, som er medlemmer af folkekirken.

Danskere, der er bosat i udlandet, men som fortsat er medlemmer af folkekirken, indgår ikke i opgørelsen.

 

Medlemmer af folkekirken fordelt på stifter

Medlemsprocent 2006-2018 for hele landet og de ti stifter
 

Ind- og udmeldelser

 

Se alle tallene, samt fordeling på årstal, aldersgrupper og geografi hos Kirkeministeriet samt på Statistikbanken>Kultur og kirke>Folkekirken.