Fortsæt til hovedindholdet
Hvem arbejder i kirken
Ansatte på kirkegården

Ansatte på kirkegården

Graveren

Mange kirkegårde ledes af en graver, som er ansvarlig for at anlægge kirkegården og for at vedligeholde den og kirkens øvrige udearealer.

Man kan sige, at en gravers arbejde minder om en gartners. Samtidig har en graver opgaver og samtaler, som en gartner ikke har. Når et menneske dør, taler graveren med de pårørende om, hvor på kirkegården vedkommende skal begraves, og hvordan gravstedet skal anlægges.

Det er også graverens opgave at forberede gravstedet før begravelsen. En gravers primære arbejdssted er altså også et sted, hvor mange kommer for at mindes nogle, de har mistet. 

Graveren anlægger og vedligeholder kirkegården.

Ved mange kirker, særligt i landsognene, har graveren desuden opgaver, der minder om de opgaver, en kordegneller en kirketjener kan have i de større bykirker. Det kan for eksempel være klokkeringning, klargøring af nadveren eller det at føre an i salmesangen ved gudstjenesten.

Sådan bliver du graver
 

Du behøver ikke at være faglært gartner, men det kan være en fordel.

Efter ansættelse skal du gennemføre 5 ugers obligatorisk uddannelse målrettet gravere. Det kan du læse om her.

Andre håndværksmæssige uddannelser eller evner kan også være en fordel i graverjobbet, da forskellige reparationsopgaver eller servicering af kirkegårdens maskiner kan indgå i opgaverne.
 

Du kan læse mere om jobbet som graver her.

Kirkegårdsleder
 

De større bykirkegårde ledes af en kirkegårdsleder.   

En kirkegårdsleder har det daglige ansvar for drift, administration og pasning af kirkegårde, kapeller og evt. krematorium.

Der kan være en eller flere kirkegårdsassistenter tilknyttet arbejdet på kirkegårdene i kapel og krematorium. Det er i samarbejde med assistenten, at det daglige arbejde planlægges.                             
 

En kirkegårdsleder har mange samarbejdsrelationer. I selve organisationen er der kontakten til menighedsrådet, der fastsætter kirkegårdspolitikken. Kirkegårdslederen skal sørge for at denne politik med vision og mål kan konkretiseres.

Udadtil samarbejdes der med bedemænd i forbindelse med bisættelser og begravelser, stenhuggere omkring monumenter og stenmaterialer, planterleverandører omkring blomster og planter, maskinhandlere vedrørende kirkegårdenes maskinpark, arkitekter og ingeniører i forbindelse med bygninger og landskabsarkitekter om den fysiske planlægning af kirkegårdsarealerne.
 

Sådan bliver du kirkegårdsleder
 

En kirkegårdsleder kan være jordbrugsteknolog eller uddannet anlægsgartner, der har tilegnet sig kurser med økonomi, ledelse og planlægning.
 

Den omfattende driftdel gør også, at mange skov- og landskabsingeniører bliver kirkegårdsledere.

På større bykirkegårde er kirkegårdslederen ofte uddannet landskabsarkitekt, da planlægning af gravstedsarealer og parkarealer er væsentlige arbejdsopgaver.  
 

Læs også beskrivelsen af kirkegårdslederens arbejde på folkekirkenspersonale.dk
 

Gravermedhjælper, gartner og gartneriarbejder

Gravermedhjælperen arbejder typisk på landsbykirkegårde, imens og gartnere og gartneriarbejdere arbejder på bykirkegårde.
 

Gartneren og gartneriarbejderens opgaver består primært af gartnerarbejde på kirkegården, mens gravermedhjælperens arbejdsopgaver også består af renholdelse af kirke, kirkegårde og bygninger.

Gravermedhjælpere, gartner og gartneriarbejdere har en stor kontaktflade med borgere der kommer på kirkegårdene. Her skal man kunne give en professionel og etisk passende betjening af borgerne. 
 

Fælles for de tre stillingerne er, at opgaverne kan være nivellering af jord, sten- og fliselægning, plantning, jordforbedring, græs- og hækklipning, beskæring af planter, såning af græsarealer, opstilling af hegn, grandækning, vedligeholdelse af gravsteder, monumenter og mindesten samt medvirken ved begravelser. 
 

Arbejdet på en kirkegård kræver en god etik bl.a. ved begravelser, jordpåkastelse, urnebegravelser, og ved de kirkelige handlinger.

Sådan bliver du gravermedhjælper, gartner eller gartnerimedarbejder

Du behøver ikke at være faglært for at blive ansat som gravermedhjælper/gartner eller gartnerimedarbejder, men det kan være en fordel.

Der findes en række kurser, som er relevant for stillingerne. 
Dem kan du se her.

Find ledige jobs i folkekirken