Fortsæt til hovedindholdet
Hvem arbejder i kirken
Organisten og kirkemusikeren

Organisten og kirkemusikeren

Kirkens organist eller kirkemusiker er bedst kendt for at være den, der spiller orgel til søndagens gudstjeneste. Det er dog sjældent det eneste, organisten eller kirkemusikeren er ansat til. 

Organisten eller kirkemusikeren kan have stort engagement i sognets musikalske liv fx ved at  arrangere koncerter, musikaftener, babysalmesang, møder med musikindslag og lignende. 

Leder af kirkens kor

Har kirken et kor, er det ofte organisten eller kirkemusikeren, der leder det. Sangerne kan være både voksne, børn, professionelle og amatører, så både musikalske lederevner og pædagogisk viden er gode egenskaber for organisten.

Nogle sognekirker har en kirkesanger til at føre an i salmesangen. Da organisten har det overordnede ansvar for musikken i kirken, indgår samarbejdet med kirkesangeren som en vigtig del af arbejdet.

Du kan læse mere om organisters og kirkemusikeres arbejdsopgaver på de faglige interesseorganisationers hjemmesider:

Dansk Organist og Kantor Samfund 
Foreningen af Præliminære Organister
Dansk Kirkemusiker Forening

Hvordan bliver man organist eller kirkemusiker?

Organist

Hvis du gerne vil være organist, skal du studere ved en af landets tre kirkemusikskoler, eller ved musikkonservatoriet i enten Aarhus/AalborgKøbenhavn, eller Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole.
 

På musikkonservatoriet kan du specialisere dig i kirkemusik, hvilket for eksempel inkluderer orgelspil og korledelse.

Nogle studerende tager Præliminær Organistuddannelse (PO-uddannelsen) på kirkemusikskolen som en forberedelse til konservatoriet.

Kirkemusiker

Kirkemusikerne omfatter kirkesangere og organister, der ikke har kirkemusikalsk kandidateksamen eller PO-eksamen, og instrumentalister, hvis musikalske fag er et andet end orgelet.

Der stilles ikke noget formaliseret uddannelseskrav til jobbet som organist eller kirkemusiker. Kirkemusikere ansættes på baggrund af deres musikalske kompetencer. Den uddannelsesmæssige baggrund kan derfor spænde vidt.

Find ledige jobs i folkekirken