Fortsæt til hovedindholdet
Hvem arbejder i kirken
Provstisekretæren

Provstisekretæren

Provstisekretæren er provstiets administrative medarbejder, som både er sekretær for provsten og for provstiudvalget.
 

 

Provstiet er ansvarlig for kirkernes økonomi, ligesom provstiet vejleder og inspirerer til fælles samarbejde omring personale, drift, kirkegårde og aktiviteter. Provstisekretærens arbejdsopgaver ligger derfor i dette felt. 
 

 

En provstisekretærs arbejdsopgaver varierer fra provsti til provsti, men kan eksempelvis omfatte bogføring, udarbejdelse af budgetforslag og regnskab, hjælp og sparring til menighedsråd og præster i provstiet, vedligeholdelse af provstiets hjemmeside, forberedelse af budgetsamråd, administration af præsters fravær og befordring og indberetning af løn for provstisekretær og provstiudvalg.
 

Sådan bliver du provstisekretær

Der findes ikke en egentlig uddannelse til provstisekretær, men Kirkeministeriet tilbyder jævnligt et grundkurs for nye i stillingen.
 

Grundkurset, som alle nye sekretærer skal på, omfatter blandt andet: 
 

• Indføring i provstiets ESHD-system, som er digital sags-og dokumenthåndtering
• Præsternes befordring og fravær
• Provstens og provstiudvalgets forventninger til provstisekretæren
• Økonomi
• Forvaltningsret

Du kan læse mere om kurset her

På folkekirkenspersonale.dk kan du læse en beskrivelse af stillingen og finde mere information om kurser.

Find ledige jobs i folkekirken