Fortsæt til hovedindholdet
At være kristen
Synd og tilgivelse

Synd og tilgivelse

Hvis man skal sige det kort, hvad går centrale begreber som synd og tilgivelse så ud på? Vi har spurgt præst og ph.d Benedicte Hammer Præstholm, som giver sit bud her:

Skabt af Gud

Mennesket er skabt af Gud, men det er ikke perfekt eller fejlfrit. Vi har selvstændige viljer og tanker, som kan bruges både til det gode og det dårlige. Derfor går det ikke altid godt med at elske næsten.

Paulus skriver et sted, at det gode, som han egentlig gerne vil, det gør han ikke, men det onde, som han egentlig ikke vil, det gør han alligevel.

Når kristendommen kalder mennesker for syndere, er det ikke en nedvurdering af mennesker. Det er derimod et udtryk for, at Gud ser realistisk på mennesker. Og selvom det kan være hårdt at se sig selv i øjnene, er det en befrielse at blive set, som man er. Vi er kun mennesker. Derfor kan vi ikke kræve det perfekte af os selv eller af andre.

Syndernes forladelse

Fordi mennesker ikke er perfekte, hænger næstekærlighed sammen med tilgivelse. At tilgive et andet menneske er en kærlighedsgerning, og alle oplever at få brug for at blive tilgivet.

Jesus fortalte engang en historie om en konge, der eftergav sin tjener en stor gæld. Men da kongen siden hørte om tjeneren, at han havde nægtet at eftergive sin kollega en mindre sum penge, blev han vred.

Kongen havde forventet, at tjeneren havde forstået idéen: Den, som får meget tilgivet, skal selv tilgive. Derfor er det både en gave og en opgave, når vi modtager synderens forladelse.


Benedicte Hammer Præstholm