Fortsæt til hovedindholdet
At være kristen
Tro, håb og kærlighed

Tro, håb og kærlighed

Hvis man skal sige det kort, hvad går centrale begreber som tro, håb og kærlighed egentlig ud på i kristendommen? Vi har spurgt præst og ph.d Benedicte Hammer Præstholm, som giver sit bud her:

Tro gør en forskel

Tro er en afgørende del af et menneskes liv. Ens kæreste kan fortælle én, at man er højt elsket, men hvis man ikke tror på det, betyder det ingenting. Man kan sagtens interessere sig for kristendom og vide meget om den, men det er tro, der gør, at den bliver af betydning for mig og mit liv.

Tro er at stå i et forhold til Gud. Om man så skælder ud på Gud, beder til Gud eller tvivler på Gud. Troen er det medium, som forholdet mellem Gud og mennesker findes i.

At være et kristent menneske er ikke først og fremmest at opføre sig på en bestemt måde, men at leve i tro på, at Kristus siger os sandheden om Gud og os selv.

Håb forandrer nutiden

Snusfornuften siger, at man ikke skal håbe, for så bliver man skuffet. Men håb er en vigtig drivkraft, som vi ikke kan undvære.

Menneskers håb om en bedre fremtid kan sætte forandringer i gang, og håbet giver frimodighed og åbner nye perspektiver. Håbet er at turde bringe fremtiden ind i nutiden.

Det kristne håb er håbet om, at Gud også er til stede i den fremtid, vi ikke kender, selv i den fremtid der har med døden at gøre. Håbet om en fremtid i Guds hænder giver styrke, mod og trøst til nutiden.

Kærligheden er størst

At være kristen er ikke alene at leve med tro og håb. Det er også at leve med kærlighed: Både med den kærlighed, som man selv har og kan dele ud af, sådan som budet om næstekærlighed fordrer det, men også at leve med den kærlighed, som man modtager fra Gud.

Guds kærlighed er helt grundlæggende for et kristent menneskes liv. Af troen på at være elsket af Gud vokser frimodigheden og overskuddet til at elske sit medmenneske i stedet for at fokusere på sine egne fejl og mangler.

Da Paulus som den første engang skrev om treklangen ’tro, håb og kærlighed’ sluttede han med ordene: men størst af dem er kærligheden. Og sådan er det. Guds kærlighed til os overgår alt andet.

Usynlighed med virkning

Kristendommen taler ofte om usynlige og uhåndgribelige ting - ting der ikke kan måles, vejes og bevises. Tro, håb og kærlighed er helt centrale dele af kristendommen. De er alle tre usynlige fænomener, som dog hverken er ukendte eller uvirksomme for mennesker. For også det, som er usynligt, kan have virkning og betydning. 

Benedicte Hammer Præstholm