Fortsæt til hovedindholdet
At være kristen
Trosbekendelse

Hvad er en trosbekendelse?

En trosbekendelse beskriver grundlaget for kristen tro. Vi kan udtrykke vores personlige tro med vores egne ord. Men tro er også en fælles sag.

Kirken er fællesskabet af troende, og har et fælles udtryk for den kristne tro, en trosbekendelse. Den udtrykker det grundlæggende i kristen tro, og afgrænser samtidig kristendom i forhold til andre religioner.

Den apostolske Trosbekendelse

Den Apostolske Trosbekendelse er den ældste trosbekendelse, og den som bliver brugt mest i folkekirken. Ordet apostolsk betyder, at den går tilbage til de første apostles tid. Altså de første mennesker, som forkyndte det kristne budskab.

Den bekender den kristne tro på den treenige Gud: Fader, Søn og Helligånd. Når Den apostolske Bekendelse bruges i folkekirken, siges den i forlængelse af Forsagelsen.

I folkekirken bruger vi Den apostolske Bekendelse til de fleste gudstjenester og ved dåb og konfirmation. Bekendelsen kan også bruges ved begravelse og bisættelse.

Folkekirkens gudstjenesteordning giver også mulighed for at anvende Den nikænske Trosbekendelse ved gudstjenesten.

Læs mere om den og de øvrige bekendelseskrifter her.