Fortsæt til hovedindholdet
Trosbekendelse
Jesus, Guds søn

Jesus, Guds søn

Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, 
som er undfanget ved Helligånden, 
født af Jomfru Maria, 
pint under Pontius Pilatus, 
korsfæstet, død og begravet, 
nedfaret til dødsriget, 
på tredje dag opstanden fra de døde, 
opfaret til himmels, 
siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. 

Bekendelsen til Jesus som Guds søn er det helt centrale i kristen tro. Trosbekendelsen nævner hovedpunkter i Jesus´ liv fra undfangelse og fødsel til død og begravelse.

Født af Jomfru Maria

At Jesus er undfanget ved Helligånden, født af jomfru Maria fortæller, at Jesus både er Guds søn og Marias søn; han er Gud og menneske. Jesus blev ikke beskyttet, fordi han var Guds søn. Han levede og døde som et sandt menneske.

Opstanden fra de døde

Opstandelsestro er en tro på, at Jesus som det første menneske opstår til evigt liv. Gud oprejser sin søn fra døden, og fordi Jesus ikke bare er Guds søn men også menneskesøn, åbner det samme mulighed for alle mennesker.

Opstandelsen er udtryk for, at Gud har forsonet sig med mennesket og overvundet alt det, der skiller Gud og mennesker.

Opfaret til himmels

At Jesus er steget op til himlen og sidder ved Guds højre hånd, betyder, at det menneskelige stadig er en del af Guds væsen. Det indebærer også, at man ikke i dag kan møde Jesus i verden, som man møder et andet menneske.

Gud kom til verden i Jesus, som forlod den igen. Nu er Gud til stede i verden gennem sin Helligånd

For at dømme levende og døde

Vi skal ikke dømme os selv eller hinanden. Trosbekendelsen siger, at det skal Guds søn, altså den skikkelse i den treenige Gud, som også er menneske og har vist os Guds kærlighed og tilgivelse.