Fortsæt til hovedindholdet
Trosbekendelse
Treenighed

Den treenige Gud

Kristne tror på en Gud, som giver sig til kende over for mennesket på tre måder: som Fader, som Søn og som Helligånd. Det betyder, at Fader, Søn og Helligånd er af samme væsen og vil det samme.

I den tidligste kirke lød en kristen bekendelse: I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Den formulering kan man finde i Matthæusevangeliet 28,19. Her siger Jesus til disciplene, at de skal døbe i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Den bekendelse bruger alle kirker verden over den dag i dag, når der holdes dåb.

Fader, Søn og Helligånd

Kirkens ældste bekendelse hedder afsnittene kaldes trosartikler. Den første handler om skabelsen. Her bekendes troen på Gud Fader som himlens og jordens skaber.

Den anden trosartikel handler om frelsen. Her bekendes troen på Gud søn, Jesus Kristus, som menneskets frelser.

Tredje trosartikel bekender troen på Guds ånd, Helligånden, som er Guds nærvær i verden til alle tider.