Fortsæt til hovedindholdet
Bibelen
At læse Bibelen

Kom godt i gang med at læse Bibelen


Vil du gerne læse et lille uddrag hver dag for at få personlig inspiration, kan du fx bruge Bibelselskabets bibellæseplan med en kort bibeltekst til hver dag. Du kan også følge Dagens ord, hvor der hver dag er en ny video med en præst, som læser og udlægger en kort bibeltekst.

En anden måde finde frem til centrale bibeltekster, er ved hver uge at læse teksterne til den kommende søndags gudstjeneste.

Vil du gerne fordybe dig i Bibelens tekster, kan du læse hele skrifter i sammenhæng, fx et af evangelierne eller Første Mosebog. Teksterne er skrevet i en fjern fortid og nogle af dem kan være svært tilgængelige.

Hvis du vil dykke ned i teksternes baggrund, er der skrevet mange korte kommentarer. Find dem fx på Bibelselskabets hjemmeside, hvor du også kan læse artikler om Bibelens tilblivelse

Læs sammen med andre

Der er lang tradition for at læse Bibelen i fællesskab. Naturligvis ved gudstjenesten, men mange kirker arrangerer også Bibelmaraton eller studiekredse, hvor man studerer og diskuterer bibeltekster sammen. Se i Kirkekalenderen om der er nogle i nærheden af dig.

Der findes også kursusforløb på aftenskoler, Folkeuniversitet eller Teologi for Lægfolk, hvor man kan studere Bibelen grundigere.

Er Bibelen Guds ord?

I kirken kalder vi Bibelen for Guds ord. Det betyder ikke, at Gud har skrevet de bibelske tekster. Heller ikke, at kirken forkynder en bogstavelig tro på det, der står i Bibelen, som at jorden blev skabt på seks dage. Kristen tro er ikke troen på en bog, men tro på den Gud, bogen fortæller om. 

Hver søndag bliver der prædiket over de samme tekster i alle kirker. Alligevel er ikke to prædikener helt ens. De bibelske tekster kan forstås og fortolkes forskelligt, og det er præstens opgave at prædike over teksten, så den taler ind i vores tid og vores liv.

Man kan sige, at kirken er et fortolkningsfællesskab, hvor vi bliver ved at vende tilbage til de bibelske tekster for at søge mening og styrke troen. 

Åbenhed over for forskellige tolkninger giver også diskussion og uenigheder. Tekstfortolkningen har altid været en del af kirkens fællesskab og den kristne kultur.

I en evangelisk-luthersk kirke som folkekirken, bliver arbejdet med og diskussionerne af bibeltolkning da også set som et sundhedstegn snarere end et problem. 

Besøg Bibelselskabets hjemmeside.

Besøg Teologi for Lægfolks hjemmeside.