Fortsæt til hovedindholdet
Bibelen
Gammel Testamente
Bibelen består af 66 mindre bøger, som er skrevet i løbet af flere hundrede år

Det Gamle Testamente

Adam og Eva, Noas ark, Moses, David og Goliat. På en top ti over verdens mest populære historier, ville mange sikkert komme fra Det Gamle Testamente. Det er også her vi finder De ti Bud, profetier, klagesange og kærlighedsdigte.

Det Gamle Testamente er skrevet på hebræisk og består af de 5 Mosebøger, profetbøgerne og forskellige andre skrifter som Højsangen, Jobs bog og Salmernes bog; i alt 39 skrifter.

De er også jødernes helligskrifter og muslimer kender flere gammeltestamentlige fortællinger fra Koranen.

Jesus var jøde

Jesus voksede op som jøde. For ham var de gammeltestamentlige bøger helligskrifter, og hans budskab blev til i medspil og modspil til dem. De første kristne kendte også de gammeltestamentlige tekster som helligskrifter, og de forstod Jesus som den Messias, profeterne havde spået om.

Selv om Det Gamle Testamente altså ikke er kristent, er det nødvendigt for at forstå Jesus og Det Nye Testamente.

Er det sandt?

Det Gamle Testamentes tekster er hverken skrevet som avisartikler eller historiske opslagsværker. Historieskrivning, som vi forstår det i dag, er kun nogle få hundreder år gammel.

Så Det Gamle Testamentes fortællinger er ikke beskrivelser af faktiske begivenheder. Selv om en tekst ikke handler om, hvad der faktisk skete, kan den godt tale sandt om vores liv. Historien om Moses, der modtager de ti bud, er en fortælling - men de ti bud giver god mening.

De gammeltestamentlige fortællinger handler blandt andet om det at være menneske, om vores forhold til hinanden, til verden og til Gud; om død og kærlighed, om fremmedhad og menneskeværd og om at være skabt i Guds billede.