Fortsæt til hovedindholdet
Bibelen
Ny Testamente

Det Nye Testamente handler om Jesus

De 27 nytestamentlige tekster er skrevet i løbet af de første to århundreder e. Kr. De er skrevet på græsk, som var den tids internationale sprog, og begynder med de fire evangelier, som handler om Jesus, Apostlenes Gerninger og breve, som handler om de første kristne, og Johannes Åbenbaring, som er en vision om verdens ende og en ny skabelse.

Breve fra fortiden

De ældste tekster i Det Nye Testamente er breve, som er skrevet af missionæren Paulus ca. 50 år e. Kr. Paulus skrev til de menigheder, han havde grundlagt i Middelhavsområdet og til den kristne menighed i Rom.

Brevene handler om alt fra Paulus’ rejseplaner og løsningsforslag på konkrete problemer i menighederne til forkyndelse af kristendom. Paulus’ kristendomsforståelse er helt afgørende for den kristendom, vi kender i dag.

Fire evangelier og en glædelig nyhed

Evangelium er græsk og betyder glædeligt budskab. I Det Nye Testamente har vi fire evangelier, som alle er bygget op omkring det budskab, de første kristne bevarede og fortalte om Jesus.

Tre af evangelierne, Markus-, Matthæus- og Lukasevangeliet, minder meget om hinanden. Det skyldes, at de to sidste formentlig bygger på Markusevangeliet, der er skrevet omkring år 70 e. Kr.

Det yngste af evangelierne er Johannesevangeliet, som adskiller sig mere fra de andre evangelier i både stil og indhold. Selv om evangelierne har forfatternavne, ved vi ikke, hvem der har skrevet dem. 

Lignelser om livet

Det er fra de første tre evangelier, vi kender Jesus´ lignelser. En lignelse er en historie, Jesus fortæller, for at stille skarpt på virkeligheden. Nogle af de mest kendte historier er lignelsen om Den barmhjertige Samaritaner og lignelsen om Den fortabte søn.

Troen på, at Jesus er Guds søn

Alle skrifterne i Det Nye Testamente fortæller om troen på Jesus Kristus. De viser, at der var forskellige forståelser af Jesus, men de er fælles om at tro på, at Jesus er Guds søn og udtrykker, hvem Gud er.