Fortsæt til hovedindholdet
Fadervor
Om Fadervor

Fadervor er alle kristnes bøn

I Det Nye Testamente kan vi læse, at disciplene spørger Jesus, om han vil lære dem at bede. Jesus lærer dem så Fadervor. Bønnen går altså tilbage til de allerførste kristne.

Fadervor udtrykker den tillid til Gud, vi kender fra den kristne grundtanke, at mennesket kan komme til Gud, som et barn kommer til sine forældre.

Du kan bede Fadervor som en personlig bøn, og vi beder den som fælles bøn, hver gang vi er samlet i kirken. Fadervor er nemlig både konkret og generel. Når vi beder: Giv os i dag vort daglige brød, beder vi om at få, hvad vi hver især behøver uanset, hvad det er. Når vi beder: Forlad os vor skyld, kan vi hver især lægge i ordene, hvad vi har gjort eller sagt, som vil bede om tilgivelse for. 

Fadervor er bønnen, du altid kan bede, hvis du mangler ord. Og det er bønnen, vi kan bede sammen, uanset hvor forskellige vi er. Den forener kristne over hele jorden og til alle tider.

Print Fadervor her

Print Fadervor i ny oversættelse her

Find Fadervor i Bibelen:
Mattæusevangeliet 6,9-13
Lukasevangeliet 11,1-4