Fortsæt til hovedindholdet
Forhistorien
Jan Hus

Jan Hus

Jan Hus (1370-1415) var præst og teologisk professor ved universitetet i Prag. Universitetets ansatte var splittede i en tjekkisk (bøhmisk) og en tysk fraktion, og Hus hørte til blandt tjekkerne. Ved siden af sit professorat virkede Hus også som præst.

På linje med Wycliffe

Hus prædikede på tjekkisk i stedet for på latin, og han var en afholdt prædikant ikke blot i universitetsmiljøet, men også i den almindelige befolkning. Hans teologi var påvirket af John Wycliffe. Ganske som Wycliffe prædikede Hus imod afladshandel og kirkeligt magtmisbrug. 

Jan Hus var forud for sin tid med kritik af den katolske kirke

Jan Hus kastes på kætterbålet i 1415 (Spiezer Chronik, 1485)

Forfulgt som kætter

Hus fik forbud mod at prædike offentligt i 1407. Men det var ikke så let at lukke munden på den populære Hus, som ufortrødent fortsatte med at prædike og skrive.

Til sidst lovede kejseren ham frit lejde, hvis han ville komme og forsvare sig på kirkemødet i Konstanz i 1415. Da han ankom, blev han dog pågrebet og arresteret. Kirkemødet dømte ham som kætter, og han blev efterfølgende brændt levende.

Eftervirkninger

Efter Hus' død levede hans tanker videre i Böhmen (Tjekkiet), hvor der opstod flere forskellige husittiske kirkesamfund, som var uafhængige af Romerkirken. Et af dem, De bøhmiske Brødre, viste sig at være meget levedygtigt. De lod sig senere påvirke af Luther og en gren af dem (Brødremenigheden eller herrnhutterne) fik i 1700-tallet stor indflydelse på den pietistiske bevægelse.