Fortsæt til hovedindholdet
Forhistorien
Trykpressen

Trykpressen

I middelalderen blev bøger skrevet og illustreret i hånden af klostermunke. Det var et langsommeligt og besværligt arbejde. Derfor fandtes Wycliffes og Hus' værker ikke i mange eksemplarer. De kunne i vid udstrækning konfiskeres fra bibliotekerne og kastes på bålet.

Luthers teser blev derimod taget ned fra kirkedøren og kopieret ved hjælp af den nyopfundne trykpresse, og snart cirkulerede de i hele Europa i tusindvis af eksemplarer.

En helt ny trykkemetode

I 1440'erne udviklede Johann Gutenberg den metode til bogtryk, der kaldes tryk med løse typer. Enkeltstøbte blybogstaver blev sat op i bakker, og de kunne derefter bruges til at trykke flere ens sider. Gutenbergs presse satte ham i stand til at trykke 300 sider om dagen. Det svarede omtrent til, hvad en skrivermunk kunne kopiere i hånden på et år.


Gutenbergs Bibel (1455). Med bogtrykkerkunstens opfindelse blev det muligt at købe bøger relativt billigt.

Gutenbergs Bibel

Gutenberg udgav i 1455 en latinsk bibel i et oplag på ca. 200. Det var en skelsættende begivenhed. Hans metode blev hurtigt udbredt, og man regner med, at der omkring år 1500 var trykt ca. 40.000 forskellige bøger i et samlet antal på ca. 10 mio. eksemplarer.

Bøger blev billigere

Nu faldt prisen på bøger. En fint indbundet bibel trykt på kvalitetspapir var dog stadig ret dyr. Den kostede omtrent det samme som en ko. Men uindbundne bøger på groft papir var billigere, så det har været muligt for relativt jævne mennesker at anskaffe en bibel.

Om de også kunne læse den, var mere tvivlsomt, for de udgivne bibler var skrevet på latin eller græsk. Sprog, som nok blev forstået af lærde, men ikke af almindelige borgere og bønder. Men alene det, at dannede folk fik let adgang til trykte værker, var lidt af en revolution.